Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pengarna ska gå till eleverna, inte riskkapitalisterna!

Marknadskrafternas vinstjakt förstör den svenska skolan. Problemen är tydliga. Pengar som ska gå till skolan måste gå till skolan, och inte sexklubbar i Thailand, skriver Benjamin Thisner, Ordförande för SSU Enköpin-Håbo.

Skattepengar som är avsedda att gå till våra skolor, sjukhus och äldreboenden kan idag istället finansiera en lyxyacht utanför Monacos kust eller besök på sexklubbar i Thailand. Det är bara två exempel på vad som ibland sker med de pengar som hamnar i vinstdrivande så kallade “välfärdsföretag”. Hur kan det vara okej? Hur kan vi som samhälle acceptera att pengar som ska gå till oss ungas utbildning hamnar i fickan på personer som Barbara Bergström?

Obegränsad vinstjakt

Marknadskrafternas obegränsade vinstjakt i skolan, vården och omsorgen är ett av välfärdens mest trängande problem. Problemen syns tydligt i skolan, där de drabbar oss elever och våra lärare. I jakten efter maximerad vinst vill skolföretagen pressa ner kostnaderna. Resultatet blir lägre lärarlöner, att företaget hyr sämre och billigare lokaler eller gör andra val som gör att det blir större vinster för ägarna och en sämre skolgång för oss elever. Marknadiseringen av skolan har också lett till ett system där det fria skolvalet i praktiken tillåts gå ut på att skolor väljer elever, istället för att elever får välja skolor. Elever utan diagnoser och med högutbildade föräldrar är idealet för de vinstdrivande skolorna. Det gör att de inte behöver lägga extra resurser på dem och därför kan göra en ännu större vinst.

Friskolor är inte negativt i sig självt. Alla ska ha rätt att välja vilken skola man vill gå på, kommunal som friskola. Men ska friskolorna verkligen få välja vilka som ska gå på skolan? Ska friskolor ha rätt att handla med barns utbildning på börsen? Det anser högerpartierna. De ser inga problem med att skolor ska få plocka ut obegränsat med skattepengar i vinst. Jag tycker att det är väldigt fel. Och det är en av de stora anledningarna till att jag gick med i SSU. För att samhället måste återta den demokratiska kontrollen över välfärden och införa en rättvis skola för alla i Sverige.

Det är dags att Sverige bryter ojämlikheten, inför ett rättvist skolval och framförallt förbjuder vinstjakten i välfärden.

Så vad innebär förslaget som Socialdemokraterna har lagt fram om att stoppa vinstjakten i skolan? Kort sagt innebär det att skattebetalarnas pengar inte ska gå till vinstutdelning, utan till skolans verksamhet. Skatten som går till välfärden ska stanna i välfärden. Vi vill att skolkuratorerna ska bli fler och att skolägarnas lyxbåtsköp ska bli färre. Organisationerna som däremot driver friskolor med det främsta målet att ge en bra utbildning och som återinvesterar allt överskott tillbaka till skolan kommer inte att påverkas alls.

Det är dags att Sverige bryter ojämlikheten, inför ett rättvist skolval och framförallt förbjuder vinstjakten i välfärden. Vi kan inte acceptera att skattepengar fortsätter försvinna ner i redan rika riskkapitalisters fickor.

  • Benjamin Thisner Ordförande, SSU Enköping-Håbo

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.