Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Högern saknar lösningar på bostadsbristen

Försämringar av boendestandard, eller avregleringar på bostadsmarknaden löser inte bostadskrisen. Istället är en viktig pusselbit investeringsstödet som bör återinföras efter att Socialdemokraterna vunnit valet i september, skriver Alexander Soto Runevall, Ordförande för Demos S-studenter vid Linnéuniversitetet.

Än råder det en brist på bostäder i Sverige. Detta trots att situationen har uppmärksammats under en längre tid, och den grupp i samhället som drabbas främst är ungdomar. Ungdomar har det svårt att ta sig ut på bostadsmarknaden då det finns ett underskott på den boendeform vilken de främst efterfrågar; billiga hyresrätter. Bostadsbristen har dessutom resulterat i att priserna på bostadsrätter har blivit så höga att många ungdomar inte har råd att flytta in i dessa. Om ungdomar inte kan flytta dit jobben eller utbildningen finns så påverkar det både deras framtid och samhället negativt. Bostadsbristen måste lösas.

De borgerliga ungdomsförbunden skyller situationen på regleringar och menar att lösningen på bostadsbristen är att lätta på dessa. Men det är knappast försämringar av boendestandarder eller miljökrav som är vägen framåt till en bättre fungerande bostadsmarknad. Inte heller att begränsa utbudet av bostäder vilka är anpassade efter funktionsnedsatta individers behov så att de får det svårare att finna en bostad. Billiga hyresrätterna som många ungdomar efterfrågar saknar ide borgerliga ungdomsförbunden någon politik för att producera.

Fri marknad löser inga problem

I debatten svänger de sig med ekonomiska termer som kartellbildning och monopol när de ska beskriva den svenska bostadsmarknaden. Ingen seriös bedömare skulle påstå att bostadsmarknaden präglas av vare sig kartellbildning eller monopol. Bostadsmarknaden präglas istället av oligopol, alltså att ett fåtal aktörer producerar och sen säljer eller hyr ut bostäder. De borgerliga ungdomsförbunden efterfrågar fri konkurrens på bostadsmarknaden, men hur detta ska uppnås ges det bara ofullständiga svar på. Borgerliga politiker upprepar frasen om fri konkurrens gång efter annan utan att den ges något innehåll. De tror fortfarande felaktigt på att en fri marknad löser alla problem och brister.

Faktum är att fri konkurrens aldrig kommer att kunna uppnås, även om regleringarna upphör. Fri konkurrens skulle kräva många tusentals aktörer på marknaden, vilket ej kommer att ske. Även utan regleringar så kommer det att finnas stordriftsfördelar för företagen, vilket kommer att resultera i samma situation med ett fåtal stora aktörer som dominerar. Utan de hyresregleringar vilka de borgerliga ungdomsförbunden vill avskaffa skulle en sådan situation leda till högre hyror då företagen skulle utnyttja det marknadsinflytande de besitter genom sin dominans. Det bästa sättet att hålla nere hyrorna är alltså genom hyresregleringar, vilket vi socialdemokrater begriper.

I många kommuner valde inte heller styrande borgerliga partier att använda stödet när det fortfarande fanns kvar att utnyttja.

Därför fortsätter vi socialdemokrater att kräva att det ska byggas hyresrätter med låga hyror som ungdomar har råd att bo i. En viktig reform för att uppnå detta är investeringsstödet, vilket har använts vid byggandet av tusentals hyresrätter. Det var därför ett dråpslag mot ungdomar när stödet förra året avskaffades när Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fick igenom sin gemensamma budget i riksdagen. I många kommuner valde inte heller styrande borgerliga partier att använda stödet när det fortfarande fanns kvar att utnyttja. Resultatet blev att hyrorna i på många ställen är så höga att ungdomar saknar möjligheten att flytta in i dessa.

Investeringsstödet behöver återinföras efter höstens val och då behövs en socialdemokratisk regering. Kommunerna måste också börja använda sig av stödet så att ungdomar ska kunna flytta in i hyresrätter med låga hyror. För det behövs också socialdemokratiska styren i Sveriges kommuner.

  • Alexander Soto Runevall Ordförande för Demos, S-studenter vid Linnéuniversitetet, och styrelseledamot i SSU Kronoberg.

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.