Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Högern saknar lösningar för kriminaliteten

Högern kritiserar Socialdemokraterna för problemen med kriminaliteten, men saknar själva realistiska politiska lösningar. Istället är det socialdemokratisk politik som är den bästa lösningen, det skriver Edvin Vestergren, medlem i SSU Stockholms Län.

Högern älskar att kritisera Morgan Johansson och Socialdemokraternas behandling av gängkriminaliteten. De må ha rätt i att vi har ett stort problem, men ser nabhur läget faktiskt ser ut förstår man att oppositionen är oseriös vad gäller lösningar på problemen.

2021 hade Sverige 113 fall av konstaterat dödligt våld. Det fanns 61 utsatta områden med enormt utbredd gängkriminalitet som omfattar ca 5000 brottslingar och 200 nätverk.

På somliga av dessa platser klarar inte 40% av eleverna skolan. I min egen kommun är denna segregation så illa att 90% av elever med Svensk bakgrund klarar grundskolan, medan bara 60% av elever som är utrikesfödda gör det. Detta är en stor anledning till brottsligheten.

Högern saknar lösningar

Detta tjuter högern om att de kan stoppa. Med vad gjorde de egentligen sist de regerade? De drog ner på polisutbildningen med 90% på två år när de skulle få ihop till sina skattesänkningar. Att förstörapolisen och sedan klaga på sossarnaär rentav barnsligt. De klagar dessutom på dåliga förhållanden i utsatta områden när de själva styr kommunen i hälften av dessa områden.

Sverigedemokraterna för också en nästintill skrämmande politik. De vill utföra gryningsräder och utvisa hela familjer när en familjemedlem utfört ett brott. Gryningsräder vill de utföra för att “utföra folkräkningar” i utsatta områden. Oprovocerade razzior mot folk i redan utsatta områden.

Att poliser ska leta efter folk i bostäder genom att bryta sig inoch vända hela platsen uppochner för att du använder el eller vatten är orimligt. Det gör mer skada än nytta för att folk ska lita på samhället och vilja bli en del av det.

Istället är det Socialdemokraterna som har lösningarna för att motverka kriminaliteten.

Kollektiv bestraffning, när hela familjer utvisas, är inte rättvisa. Att medvetet bestraffa oskyldiga föräldrar, syskon, och barn när deras släkting brutit mot lagen bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, där “envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening”. SD tycker uppenbarligen att vi ska sluta behandla varandra som individer. Det hör inte hemma i Sverige.

Istället är det Socialdemokraterna som har lösningarna för att motverka kriminaliteten. “Sluta skjut” i Malmö var ett omfattande projekt som skulle förebygga våld. Det halverade alla skjutningar mellan 2018 och 2020. Vi har vidare givit polisen ökade möjligheter att komma åt krypterad information och använda kameraövervakning. Man har skärpt straff och man har ökat resurser till socialtjänsten och skolan i utsatta områden. Det är bara några av många saker man har åstadkommit. Man fortsätter också, med fler poliser, stärka samarbete mellan olika myndigheter för att knäcka brottsligheten och man fortsätter satsa mycket på skola och socialtjänst i utsatta områden.

Dessutom har vi arbetat hårt mot hedersförtryck och våld i nära relationer. Och när högern undrar varför vi inte gör mer, så är enkla lösningen att i Stockholm och Göteborg, där moderaterna styr, finns drygt en fjärdedel av alla utsatta områden.

Medan vi har satsat på skola, socialtjänst och Sluta Skjut-programmet har moderaterna prioriterad egen vinst och skattesäkningar över att stoppa våldet. Om man motarbetar åtgärder mot kriminalitet är det oansvarigt att skylla ifrån sig, eller rentav försöka fälla de som faktiskt gör saker mot kriminaliteten.

  • Edvin Vestergren Styrelseledamot i SSU Sollentuna

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.