Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Inför anonyma jobbansökningar!

Etnicitet ska inte påverka huruvida du får ett jobb eller inte. Det är därför dags att införa anonyma jobbansökningar, det skriver Sofia Reading Zachrisson, medlem i SSU Göteborg.

“Att arbeta ska löna sig” brukar Ulf Kristersson säga, och jag håller med honom. Däremot är inte de skäl som Ulf Kristersson med högern i svanståg lyfter fram de viktigaste, utan istället den sidan av debatten de helst inte pratar om, nämligen den utbredda rasism som förgiftar den svenska arbetsmarknaden. För vi har en marknad där erfarenheten saknar betydelse om du har fel namn eller visar dig ha en annan etnisk bakgrund än svensk, där år av utbildning och arbete i många fall blir just lönlöst om du inte anses vara svensk. Så ska det inte få vara. Det är inte var du kommer ifrån som ska avgöra om du får en anställning eller inte, utan vilka erfarenheter, kunskaper och ambitioner du har. Därav borde vi satsa på att anonymisera jobbansökningar snarare än att införa bidragstak.

Etnisk diskriminering

Under de senaste åren har forskning gång på gång konstaterat att den etniska diskrimineringen på vår arbetsmarknad i högsta grad är verklig. En undersökning av Stockholms Universitet som publicerades 2022 visar att män med utländska namn har svårare att få arbete, och ytterligare en studie från 2018 som genomfördes av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, belyser att dina arbetslivserfarenheter inte spelar någon som helst roll om du är en ung man med arabiskt namn för huruvida du blir anställd eller inte. Samtidigt blir det tydligt i undersökningen att chansen att bli anställd ökar för individer med svenskt namn om de har arbetslivserfarenheter.

Det här är tragiska fakta, och med dem i åtanke tror jag att det är fler som inte arbetar eftersom de helt enkelt inte får jobb, snarare än som av helt fri vilja och utan ansträning till en bättre tillvaro väljer att leva på bidrag. Att arbeta och ekonomiskt kunna stå på egna ben är en trygghet som bidrag aldrig kan erbjuda. Men än viktigare är att jobb är mer än bara pengar. Det är ett sammanhang att infinna sig i, en vardag att finna trygghet i och ett deltagande i samhället som försörjning via bidrag inte kan ersätta.

Högern prioriterar fel

Därför anser jag att högern lägger vikten i den här debatten fel, och att deras förslag om sänkta bidrag och bidragstak inte i första hand borde vara metoder för att tackla en låg sysselsättning bland personer som inte har svenska namn. För att leva på bidrag är inte något som människor i första hand väljer. Det är något man tvingas till efter att gång på gång ha sökt jobb, skrivit personligt brev och lämnat in CV bara för att kallt bli avvärjd. En sista utväg när rasismen stängt alla andra dörrar och orken tar slut. Att sänka bidragen är därför ingen lösning, utan en rubbning av det starka sociala skyddsnät Sverige har byggt upp och som kommer slå allra hårdast mot de som behöver bidragen mest.

Att ha ambitioner, kunskap och våga ta nya steg ska löna sig.

Nyckeln är att tackla rasismen, inte tryggheten. Att se till att eliminera det som får människor att tappa hoppet om en plats på den svenska arbetsmarknaden, som får lysande kunskap och kraft att gå förlorad. Visst måste vi också se över bidragen och skapa en större klarhet i vilka det är som kvalificerar för att få ta del av dem, men det bör först ske när behovet av den säkerhet bidragen utgör inte längre är lika stort.

För ja, Ulf Kristersson: Det ska löna sig att arbeta. Att ha ambitioner, kunskap och våga ta nya steg ska löna sig. Men det måste gälla för alla, oavsett namn eller etnisk bakgrund, och för att säkerställa detta måste alla jobbansökningar kunna ske anonymt. Genom att arbetsgivaren endast får ta del av personens erfarenheter och meriter, utan att påverkas av dess namn, så kan vi kringgå den selektiva rasismen som förekommer vid anställningsprocesser.

  • Sofia Reading Zachrisson Medlem, SSU Göteborg

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.