Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Stoppa sommarlärandeförlusten och väck läslusten!

Barn med resurssvaga föräldrar halkar efter i läskunskap under sommarloven. Det krävs mer resurser för att se till så att detta inte sker, det skriver Olivia Karlsson Lexberg, medlem i SSU Göteborgsområdet.

Sommarlovet är i full gång för alla barn och unga i hela landet, ännu en termin är avklarad och inte ett spår av den kommande hösten syns till. Svalor seglar i skyn och solen väcker en allt för tidigt på morgonen. Men vad kommer att hända med de elever vars läslust vi ännu inte väckt? De vars läsförmåga vi misslyckats med att öva upp under den gångna vårtereminen? Vad kommer att ske med dem som inte kommer att öppna en enda bok på tio veckor?

Sommarlärandeförlust

I USA harbegreppen “reading loss” och “summer slide”, etablerat sig bland såväl föräldrar och lärare som forskare. Detta är känt i Sverige under namnet ”sommarlärandeförlust”. Sommarlärandeförlusten menar på att skillnaderna i elevernas läsförmågor vidgas under sommarloven, vilket framför allt drabbar barn från låginkomsttagande familjer negativt.

En av de första studierna kring konceptet av “summer slide” publicerades 1996: Studien visade att elever förlorar både kunskaper inom matematik och läsning under sommaren, och att elever upplevde efterföljande förluster av färdigheter varje år. En nyare studie som publicerades 2020 av NWEA visade att elever i 3:e till 5:e klass förlorade genomsnittligen 20% av sina läsförmågor under sommaren.

Fenomenet av sommarlärandeförlust kan enbart lösas när vi väcker läslusten hos elever, och gör läsning tillgänglig för alla.

Barn med resursstarka föräldrar utvecklar sin läsförmåga under sommarloven medan barn med resurssvaga föräldrar minskar eller stannar upp på samma nivå under de första fyra sommarloven av grundskolan, det visar studien “Lasting Consequences of The Summer Learning Gap” av Karl L. Alexander, Doris R. Entwisle och Linda Steffel Olson från Johns Hopkins University.

Fenomenet av sommarlärandeförlust kan enbart lösas när vi väcker läslusten hos elever, och gör läsning tillgänglig för alla.

Krävs stora insatser

För att göra detta krävs stora insatser både under och efter skoltid. Elever behöver tillgång till skolbibliotek med utbildad skolbibliotekarie samt läromedel, och böcker behöver bli lättillgängliga för alla barn och unga, även för de som bor i segregerade områden eller på landsbygden, via bibliotek och bokbussar.

Information, finansiering och engagemang är nödvändigt från våra bibliotek, kommuner och folkvalda politiker för att läsandet ska bli den epidemi som den är menad att vara.

Detta behöver göras så att alla elever får möjligheten till att utveckla en god läsförmåga oavsett deras socioekonomiska förutsättningar. Så i samband med att vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen av skolan bör vi tillsammans sätta ett stopp för sommarlärandeförlusten!

  • Olivia Karlsson Lexberg Medlem, SSU Göteborgsområdet

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.