Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Skolor bör inte ägas av aktiebolag

Sverige är enda landet i världen som tillåter obegränsade vinster i skattefinansierade skolor. Så bör det inte vara. Det skriver Alma af Forselles från SSU Frihet.

I en artikel från Göteborgsposten skriver liberala politiker att eleverna “straffas av Socialdemokraternas hetsjakt på friskolorna”. Jag som före detta friskoleelev håller inte med skribenterna. Jag tycker att det är viktigt med hetsen. Det är viktigt att vi elever får den bästa skolgången vi kan få utan att känna att vi är en liten pjäs i ett stort spel skapat av aktiebolagen. Jag är före detta friskoleelev och här är min syn på varför vi ska slopa vinster i friskolor.

Friskolorna är endast en marknad. Utan vinsterna finns det näst intill ingen anledning att bedriva en friskola. På Kunskapsskolans hemsida hävdar de att deras vinster endast är en förutsättning för stabilitet och att vinsterna är ett behov men även en önskan. Däremot är det ofta så att pengarna som tjänas av friskolorna, som ägs av aktiebolag, går till annat än eleverna som skolorna ofta påstår.

Obegränsade vinster

För det första är Sverige det enda landet i världen som tillåter obegränsade vinster i skattefinansierade skolor. Är det inte problematiskt att vi är det enda landet i världen som tillåter stora aktiebolag att ta ut skolans vinster? I en artikel från Aftonbladet lyfts civilminister Adrian Shekarabis rasande uttalande om att Kunskapsskolan satsar i Saudiarabien. Peje Emilsson (grundare av Kunskapsskolan) har exempelvis flertal gånger bjudits med till handelsresor tillsammans med regeringen i Saudi. Det har riktats hård kritik mot många svenska friskolor angående att de istället för att fördela sina vinster i svenska skolor grundar skolor i länder som Spanien, Indien och Saudiarabien. Cecilia Carnefeldt, vd för Kunskapsskolan och tidigare nämnd Peje Emilssons dotter, säger att Kunskapsskolan vill expandera i Mellanöstern.

Å ena sidan har jag förståelse för varför Academedia, Internationella Engelska skolan och Kunskapsskolan vill existera. Friskolorna leder till att elever som utövar en sport, spelar ett instrument eller har andra specifika intressen kan implementera intressena i sin skolgång. Däremot finns det en gräns. Skolor som Waldorf missbrukar sin frihet och eleverna får inte den utbildningen de förtjänar att få.

Skolsegregationen ökade med 27% mellan 1988 och 2017 vilket är en direkt konsekvens av de fristående grundskolorna.

Å andra sidan leder friskolor till ökade klyftor i samhället. Elever med utbildade föräldrar med goda förutsättningar söker sig ofta till fristående grundskolor. I en forskningssammanfattning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering leder det fria skolvalet och friskolorna till den ökade skolsegregationen. I kommunala skolor finns inte skillnaden mellan hög- och lågutbildade föräldrar på samma sätt som i fristående skolor vilket leder till mindre sortering i skolorna. Däremot är även boendesegregationen en stor anledning till skolsegregationen också, det går inte att bortse. Skolsegregationen ökade med 27% mellan 1988 och 2017 vilket är en direkt konsekvens av de fristående grundskolorna. Tilläggas kan även att i de kommuner där färre elever går i fristående skolor är skolsegregationen betydligt mindre.

Jag menar inte på att friskolor inte borde få finnas, utan att de inte ska få ägas av aktiebolag som utnyttjar barnen och lärarna på skolan. Detta är varför jag vill slopa vinster i friskolor, för barnen och lärarnas skull.

  • Alma af Forselles Kommunikatör för SSU Frihet i Lund

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.