Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Pixabay.

Foto: Pixabay.

Socialdemokraterna är arbetarnas parti!

Det socialdemokratiska partiet har alltid varit arbetarrörelsens politiska gren. Så var det på de första röda agitatorernas tid och så är det även i 2022 års allmänna val.

Konflikten mellan arbete och kapital har varit ständigt närvarande i vårt samhälle sedan landet Sverige först industrialiserades. Det är en konflikt som grundar sig i att kapitalägarna alltid betalar mindre för vårt arbete än det egentligen är värt. För att utöka profiten fanns ett behov att öka skillnaden mellan det kapital arbetaren skapar och den lön som arbetaren erhåller. För att öka profiten måste arbetarens mandat och inflytande över arbetsplatsen och samhället begränsas i förhållande till kapitalägarna.

Vanliga människor som mig själv var i en hopplös situation där vi stod i fabrikerna och på torgen för över 100 år sedan och fick böna och be för att arbeta för en svältlön. Vi hade arbetsgivarnas och de konservativa styrande politikernas samlade kraft emot oss. Vad skulle vi göra? Vad skulle vi ta oss till?

Det visade sig att en enkel tanke skulle vara det som våra motståndare skulle komma att frukta som mest. In på vårt torg spatserade den röde agitatorn. Han ropade och vevade med sin näve i luften. ”Förena er mot förtryckarna! Samla er kraft i varje drag! Håll ihop och låt er inte splittras av kapitalägarna! Ni har mer gemensamt att slåss för än som delar er!”. Så blev det. Till slut. Först gjorde vi som arbetsgivaren sa och klådde upp honom. Men han kom tillbaka gång på gång. Folk var trötta på all skit och längtade efter något bättre. Den röde agitatorn lyckades dra med sig flera till nästa fabrik och nästa torg för att föra tanken vidare. Tanken om solidaritet. Tanken om att vi tillsammans måste ställa krav för att möta vår motpart i ögonhöjd.

Vi startade fria fackföreningar och det socialdemokratiska arbetarepartiet för att kunna möta kapitalet i ögonhöjd i förhandlingar gällande våra intressen i hela samhällskroppen. Vi valde att organisera oss och värna sammanhållningen oss emellan – även de personer man inte gillade.

Det här vet såklart både fackets motpart och högerkrafterna i riksdagen. De visste det för 100 år sedan och de vet det idag – att så länge de breda löntagargrupperna, som alla är beroende av att lönearbeta, står som en människa för att representera sina intressen – då är de chanslösa. Därför är solidariteten det farligaste som finns. Därför angriper man allt kitt den svenska arbetarrörelsen byggt upp i samhället för att hålla människor samman.

Det finns inga exempel i världen där de breda löntagargrupperna har det bättre än i Sverige

Som Moderaterna angriper sjukförsäkringen för att ställa gruppen sjuka utanför majoritetssamhället. Som de angriper A-kassan för att ställa gruppen arbetssökande utanför majoritetssamhället. Som Sverigedemokraterna ställer asylsökande mot andra grupper samtidigt som de fritt vil importera arbetskraft med skitvillkor till branscher utan behov, för att ställa dessa utanför majoritetssamhället.

Det jag ser framför mig tycks vara tydligt. Hela det socialdemokratiska projektet byggde på solidaritetstanken om gemenskap för att vi var helt beroende av den. Vi byggde in kitt överallt i samhällskroppen för att människor skulle mötas och känna sammanhållning med andra. På så vis fick de breda löntagargrupperna inflytande, på riktigt!

Det finns inga exempel i världen där de breda löntagargrupperna har det bättre än i Sverige. Det beror inte på att luften är friskare, geografin mer avlång eller att vår flagga är vackrare. Det beror på att vi har byggt ett system som bygger på demokrati, sammanhållning, starka fackföreningar och välfärd för alla.

Högersidans strategi har i sin tur varit helt beroende av att splittra oss genom sin retorik och sin politik. Slår in kilar där det går. Till alla er i Sverige som är beroende av ert lönearbete vill jag säga; Satsa på vår gemenskap! Satsa på sammanhållning och de som står upp för starka fackföreningar! Satsa på Sverige och det som gjort vårt land till ett av de bästa i världen! Satsa på Magdalena Andersson i valet på söndag!

  • David Aura David Aura är dalmas, fackligt förtroendevald i Svenska elektrikerförbundet och riksdagskandidat för Socialdemokraterna.

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.