Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto från Shutterstock

Skriv fotografens namn här

Det är dags att ta mäns våld mot kvinnor på allvar

Olivia Karlsson Lexberg, skriver att det behövs politisk samling för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Under alla tider och inom alla kulturer har mäns våld mot kvinnor existerat. Mäns våld gentemot kvinnor är ett akut samhällsproblem och en av våra absolut största jämställdhetsfrågor.

Under de senaste åren har nödvändiga resurser tillförts till kvinnojourer runt om i Sverige och rättsväsendet, och flertalet straffskärpningar för sexual- och kvinnofridsbrott har genomförts. Men detta räcker inte på långa vägar. Det går för långsamt. Alla riksdagspartierna är emot mäns våld mot kvinnor, men det krävs mindre snack och mer verkstad.

Vi vet att mäns våld mot kvinnor börjar tidigt i unga relationer. Det börjar inte med slag eller hot, utan kontroll och isolering. Det börjar med små saker tills tydliga mönster växer fram, vi behöver ges en större roll när det kommer till att sprida kunskap kring ohälsosamma och destruktiva relationer.

Vi måste agera mot de första tecknen på destruktiva relationer, så att isolering inte leder till våld. Vi behöver därför göra det brottsligt att kontrollera och isolera ens partner.

Samhället behöver se till att den som slår får konsekvenser, därför behöver vi straffskärpningar för både grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och sexualbrott. Vi måste se till att offer får se sina förövare bakom lås och bom. I samband med detta så ser vi gång på gång män som döms för våld i nära relationer som får gå fritt på gator och torg mellan det att domen börja gälla och fängelsestraffet påbörjas.

Detta är inte bara något som skapar stora påfrestningar för offren utan som i värsta fall leder till att fler brott begås av den dömda. Just därför behöver vi satsa på kriminalvården så att våldsbrottslingar tas in i fängelse så fort domen blir verkställande.

Den som har mod nog att polisanmäla ska kunna känna att samhället har dennes rygg, brottsoffer ska kunna känna sig trygga med att de kommer få både stöd och skydd när och om det behövs. Vi behöver en verklighet där alla brottsoffer kan få brottsofferstöd direkt efter en polisanmälan gjorts.

Tjej- och kvinnojourer spelar en stor roll i kampen mot mäns våld mot kvinnor, många som befinner sig i destruktiva relationer söker hjälp och stöd från jourerna. Men tyvärr så ser vi hur landets tjej- och kvinnojourer genom åren har rapporterat att de är oroliga för sin framtid, därför behöver vi satsa på långsiktig finansiering av våra tjej- och kvinnojourer.

Ekonomiskt våld måste inkluderas i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och då kategoriseras som en egen form av våld.

Generaliseringar, normer och stigmatiseringen kring våld i nära relationer behöver brytas en gång för alla. Varje år utsätts otaliga äldre kvinnor för våld i nära relationer. Våld mot kvinnor finns i alla åldrar, en man slutar inte bara slå en kvinna för att hon fyllt 65 år.

Vi behöver se en politisk uppslutning kring förslag som kan göra skillnad för kvinnor som dagligen är utsatta för våldsamma och ohälsosamma relationer. För varje dag denna fråga ligger på hyllan betalar vi med blod.

Olivia Karlsson Lexberg, medlem i SSU Göteborgsområdet

  • Olivia Karlsson Lexberg Medlem, SSU Göteborgsområdet

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.