Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Dall-E 2, OpenAI

Bild: Dall-E 2, OpenAI

Högern glömmer att människor inte är robotar

Högerns ekonomiska kalkyler ser logiska ut på ytan, men en viktig faktor glöms bort i ekvationen: människan. Vi människor är inte robotar, skriver Ivan Volodkevich, ledamot i SSU Sjuhärad.

Vi står inför tuffa tider. Inflationen stiger, elpriserna rusar och det blir allt svårare för hushållen att få sin ekonomi att fungera. Experterna menar att vi är på väg mot en lågkonjunktur, vilket kommer innebära ökad arbetslöshet.

Högersidan har signalerat att deras tillvägagångssätt för att tackla den stundande krisen är att ”jumpstarta” ekonomin genom skattesänkningar och stora statliga besparingar. Sådana ekonomiska kalkyler och lösningar ser logiska och välfungerande ut på ytan, men en viktig faktor glöms bort i ekvationen: människan.

Vi människor är inte robotar. Vi lever våra liv, skapar relationer och bygger gemenskap bland annat genom arbete. Vi vill tjäna en bra lön för att fylla våra grundläggande behov, samtidigt vill vi gärna spendera pengar på nöjen. Vi vill ha ett stabilt liv där vi trivs på vår arbetsplats, och inte skiftar mellan olika arbeten. Men våra behov och önskemål tas inte med i högerns ekonomiska kalkyler.

Retoriken från högern präglas av att arbete är det mest centrala i ett samhälle. Att ingen ska “gå på bidrag”. Hur går detta ihop med deras ovilja att spendera pengar från statskassan under ekonomiska kriser? Arbetslösheten kommer att öka, och fler kommer behöva vända sig till bidrag. Men även bidragen vill högern minska på. Hur ska människor då klara sig? Tilliten till samhället och staten kommer att raseras. På köpet vill högern urholka andra centrala delar av välfärden, såsom fackföreningars rätt att skydda och representera arbetare. Om deras politik får leda vägen, går vi mot en mörk framtid.

Men det finns andra lösningar som ger hopp – lösningar som Socialdemokraterna har byggt Sverige på. Som Magdalena Andersson sa under presskonferensen då hon meddelade sin önskan att avgå som statsminister: Vår kassa är stor. Nu är det dags att använda den.

Till skillnad från högern vet vi socialdemokrater att människor inte är robotar, därför räknar vi med den mänskliga faktorn i ekvationen. Sverige är en välfärdsstat. Ifall någon människa hamnar i en tuff ekonomisk situation och behöver hjälp, fångar vårt skyddsnät upp personen och hjälper till. Det är därför samhället sparar pengar när det går bra, och spenderar pengar när det går dåligt. Det är så vi skapar tillit till systemet. Det är så vi bygger en gemenskap; ett folkhem.

När vi står inför en ekonomisk kris måste politikerna försäkra befolkningen om att de är redo att gå in och rädda människor från arbetslöshet och ett osäkert liv. Vi ska ta oss igenom de tuffa tiderna tillsammans. Det är något högern inte klarar av.

Ivan Volodkevich, ledamot i SSU Sjuhärad

  • Ivan Volodkevich Ledamot, SSU Sjuhärad

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.