Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Rolf Svedjeholm, Shutterstock och privat

Foto: Rolf Svedjeholm, Shutterstock och privat

Tåg-beslutet är pinsamt

Högern gick till val på sänkta bränslepriser och att ta bort reduktionsplikten. Nu stoppar de utbyggnad av höghastighetståg. Det finns en ovilja att utveckla samhället och bidra i omställningen, skriver Alexander Fröderberg, kassör för SSU Östergötland.

Under måndagskvällen kom ett inte helt oväntat, men samtidigt lika förargande, besked från det högerkonservativa blocket: de kommer att stoppa byggnation av höghastighetståg. När jag vaknade på tisdagen möttes jag som många andra av att alla tåg under morgonen och förmiddagen var inställda på grund av elfel. Min möjlighet att åka till jobbet försvann, och det kändes nästan som att högre makter hade markerat mot den tillträdande regeringens politik.

Som Östgöte är utbyggnad av järnvägen och förverkligandet av Ostlänken inte bara ett ämne som diskuteras ofta, utan också en direkt nödvändighet. Etableringen av nya företag, större möjlighet att arbetspendla, och en mer tillförlitlig tågtrafik skulle skapa trygghet och stabilitet för en lång tid framöver.

Därför har samhällsplaneringen anpassats och utarbetats för att möta de nya möjligheterna, och tidigare i år klubbade Norrköpings kommun ett avtal med Trafikverket om miljardinvesteringar för möjliggörandet av Ostlänken och en ny centralstation. Det faktum att den kommande regeringen tvärvänder och sätter stopp för projektet är ett hån mot såväl lokalpolitiker som näringslivet och medborgarna.

Beslutet signalerar mer än bara en ovilja att bygga höghastighetståg. Det signalerar även den tillträdande regeringens ambitioner i såväl klimatomställningen som infrastruktursatsningar. De gick till val på sänkta bränslepriser och att ta bort reduktionsplikten. Nu stoppar de utbyggnad av klimatvänligt resande. Det finns en direkt ovilja att utveckla det svenska samhället och bidra i klimatomställningen.

Att högerregeringen innan de ens tillträtt meddelat att de kommer att stoppa investeringar i tågtrafiken oroar mig också över vilka andra satsningar som kommer att stoppas. Jag bor i Söderköping och en fråga som vi brottats med under decennier är att få till en förbifart på E22:an. Det är äntligen på god väg att bli av, och fanns med i den Socialdemokratiskt ledda regeringens infrastrukturplan som en prioriterad investering. Det högerkonservativa blocket har visat att infrastruktur inte kommer vara prioriterat i deras politik. Är även Söderköpings framtid hotad av Ulf Kristersson? Dessvärre är det nog så.

Högerns politik hämmar tillväxt och den gröna omställningen, att satsa på utveckling och infrastruktur är helt avgörande för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar. För mig är höghastighetståg en självklarhet och är stolt över att SSU Östergötland är pådrivande inte enbart för tåg som åker 320km/h, utan även att möjliggöra det genom lånefinansiering.

Min ambition som Socialdemokrat är att Sverige ska vara drivande i klimatomställningen och att politiken ska vara aktiv i byggandet av det gröna välfärdssamhället. I det här läget är stora infrastrukturprojekt avgörande. Marknaden kommer aldrig att göra investeringar på 400 miljarder för att skapa en långsiktigt hållbar och effektiv tågtrafik som möter framtidens behov och utmaningar. Klimatomställningen kan inte lämnas till marknadskrafter som söker kortsiktiga ekonomiska vinster. Det har inte fungerat än, så varför skulle det fungera nu?

Högern har tydligt visat att de saknar ambitioner. Det är uppenbart att det endast är Socialdemokraterna som har förmågan att faktiskt bygga det här landet starkt och hållbart.

Alexander Fröderberg, kassör för SSU Östergötland

  • Alexander Fröderberg Kassör, SSU Östergötland

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.