Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Plan International Sveriges Ungdomsråd

Foto: Plan International Sveriges Ungdomsråd

Flickdagen viktigare än någonsin

Efter tio års uppmärksammande såg vi innan pandemin en positiv utveckling för flickors situation i världen. Men nu börjar det gå i fel riktning, skriver Plan International Sveriges Ungdomsråd.

För 10 år sedan instiftade FN, på initiativ av bland annat Plan International, internationella flickdagen som infaller den 11 oktober varje år. Det gjordes för att uppmärksamma flickors situation i världen.

Varje dag tvingas 30 000 flickor gifta sig. Detta förändrar flickans liv radikalt. Från att ha gått i skolan, lekt med sina kompisar och fått chansen att vara ett barn, tvingas hon nu bli vuxen. Anledningen till tvångsäktenskapet är ofta att flickan kommer in i puberteten.

Äktenskap kan leda till att flickan isoleras från familj och vänner, tvingas sluta skolan, riskerar att utsättas för regelbundet sexuellt våld och blir gravid. Barnäktenskap är livsfarligt, och idag är den vanligaste dödsorsaken för tonårsflickor globalt komplikationer i samband med graviditet och förlossning.

Efter tio års uppmärksammande av flickors rättigheter och hårt arbete, såg vi innan pandemin en positiv utveckling med färre tonårsgraviditeter och barnäktenskap. Men pandemins utbrott och Rysslands invasion av Ukraina hade en negativ påverkan på världsekonomin och den sociala sektorn.

Under pandemin såg vi den största ökningen av barnäktenskap på 25 år. Tillgången till utbildning, mat och god hygien försämrades, och flickor bortprioriterades, igen.

Varje sekund, varje dag, varje år begränsas flickornas frihet runt om i världen, vilket får allvarliga konsekvenser. Därför behövs flickdagen.

Plan International Sveriges Ungdomsråd:

Isak Sörling, Khonaf Kako, Bo Albin Persson, Alma Jakobsson, Alexandra Rojas Nordqvist, Adam Akaev, Tilde Barbic, Linnea Jonröd, Smilla Molin, Leandra Gashi, Thea Staxhammar, Klaudia Etmanska

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.