Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Politikerna får unga att tappa tron

Det leder till politikerförakt när vallöften om klimatet inte följs upp och regeringen istället väljer att lägga ner miljödepartementet och halvera miljöbudgeten. Kommunerna måste därför ta ansvar, skriver Ellen Persson, ordförande för SSU Kalmar Län.

Varje dag möts vi av larmrapporter kring förändringar i vårt klimat. Förändringar som framför allt kommer drabba min generation och våra barn. När dessa larmrapporter inte tas på allvar eller ignoreras finns det en risk att många ungdomar känner sig svikna av samhället och politiken. Tyvärr tror jag också att det leder till politikerförakt. Detta har blivit extra tydligt efter valet. Vallöftena om klimatet var tydliga före valet, nu gör högern något helt annat.

Tänk om man före valet hade berättat att man efter valet kommer lägga ned miljödepartementet. Det departement som har hand om ungdomars framtid. Enligt FN är just klimatfrågan den viktigaste frågan för ungdomar i Sverige. 82 % av Sveriges ungdomar har svarat att världens länder måste prioritera frågan för en mer hållbar värld. Med denna bakgrund är det helt sanslöst att nya regeringen väljer att lägga ner miljödepartementet.

Nu har regeringen dessutom halverat miljöbudgeten och dragit ner på alla anslag för miljön, vilket visar på var de står i frågan. Men. När regeringen växlar ner, måste kommunerna växla upp. Kommunerna måste gå före i klimatfrågan.

I min hemkommun, Kalmar, har vi en särskild Vatten- och Miljönämnd. Deras arbete genomsyrar i princip hela den kommunala verksamheten. Ett exempel är vår egna klimatväxling. Det gör vi genom att använda intäkter från parkeringar till att sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken.

Att fortsatt satsa på forskning är en viktig del i utvecklingen av klimatet, att främst satsa på miljön är nyckeln. Något annat vi jobbar med i Kalmar är en samverkan med de gröna näringarna för att minimera näringsläckage. Vi satsar på bevattningsdammar och våtmarker, men även på att utveckla biogas.

Kalmar har också tydliga mål om att bli en klimatneutral kommun. Detta sker genom att både förvaltningar och bolag samlar in data och gör egna planer för reduktion av egna utsläpp av växthusgaser.

Som sagt, när regeringen backar så måste kommunerna fortsätta framåt.

Jag är ung och har hela livet framför mig. Eller har jag verkligen det? Ni som läser denna texten känner någon som är ung. Tänk på era barn, barnbarn eller granne när ni agerar. Till alla politiker; ta er samman och börja lyssna på framtidens generation. Det är vår värld det gäller. Börja lyssna på våra rädslor för framtiden och ta dem på allvar! Detta gäller alla partier, även mitt eget.

Ellen Persson, ordförande för SSU Kalmar län

  • Ellen Persson Distriktsordförande för SSU Kalmar län

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.