Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

Vi kan inte se på medan högern vräker folkbildningen

Bildningsprocessen pågår genom hela livet. Därför är det viktigt att vi har fristående kulturverksamheter där kommunalarbetaren och den högutbildade kan mötas över en öl och bildas tillsammans, skriver Vera Zhang, medlem i SSU Centrum Göteborg.

Bildningsidealet tycks ha blivit bortglömt, trots att det borde vara viktigare än någonsin för ett öppet och demokratiskt samhälle. Därför måste vi slå vakt om våra kulturverksamheter. Låga hyror för de små och stora kulturverksamheterna är en viktig förutsättning för att ha bildade medborgare.

Flera verksamheter hotas nu av hyreshöjningar i både Göteborg och resten av landet. Vi ska inte heller glömma den gången 2020 då Moderaterna försökte sälja av Naturhistoriska Muséet och Konserthuset. “Syftet är att frigöra kapital för att kunna göra nödvändiga investeringar”, lät det från dåvarande moderata kommunstyrelseordförande Axel Josefson i GP.

Vi måste behålla lokaler som har låga hyror för kulturutövande verksamheter, så att alla kan få ta del av kulturen, fattig som rik, utbildad som outbildad. Det ligger i allmänintresset att ha en bildad befolkning. Vi vill ha ett samhälle där man kan gå på museum eller sitta på Folkteaterns trappa och diskutera feminismens idéhistoria livligt med en student, även om man själv aldrig har satt sin fot på ett universitet.

Bildningsidealet har försvunnit på senare tid. Politiker låtsas vara lite klumpiga och dumma i TV för att verka “folkliga”. Att vara bildad har återgått till att vara ett slags ideal reserverat för ett visst samhällsskikt, att vara bildad är inget för gemene man.

Men bildningen är till för alla och är nyttigt för människan. Bildningen handlar inte om att man ska veta X, Y och Z. Utan om att vi ska vara aktiva, kritiska och toleranta medborgare som har förmågan att förstå världen och våra medmänniskor.

Många förstår kanske inte varför vi ska ha en bildad befolkning? Många kanske tänker, skolan räcker väl? Men bildning och utbildning är två helt olika saker. Jag skulle vilja citera Ellen Keys bevingade ord: “bildning är icke vad vi lärt utan vad vi hava kvar när vi glömt allt vi lärt”.

Räcker det då inte att uppmuntra befolkningen till att ta upp en bok? Visst kan politiker göra det, men vi är sociala varelser och en människa kan inte bilda sig på egen hand. En bildningsprocess behöver kollektiva inslag. Att läsa och att tänka är i högsta grad individuella handlingar. För att vi ska utvecklas som människor behöver vi också dialog och reflektion. Reflektionen och tankarna är det enda som finns kvar hos människan när den mätbara och fragmenterade kunskapen har fallit i glömska.

Bildningsprocessen pågår genom hela livet. Därför är det viktigt att vi har fristående kulturverksamheter där kommunalarbetaren och den högutbildade kan mötas över en öl och bildas tillsammans.

Vi måste slå vakt om de små och stora kulturverksamheter som bildar våra medborgare. Vi kan inte se på när de vräks på grund av höjda hyror och bolagen privatiserar sönder bildningen.

Vera Zhang, medlem i SSU Centrum Göteborg

  • Vera Zhang Medlem i SSU Centrum Göteborg

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.