Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

SD:s utredning om modersmål blir en dyr förnekelse

SD är som vanligt duktiga forskningsförnekare. Nu ska de tillsammans med regeringen utreda möjligheten att avskaffa undervisning i modersmål – främlingsfientligheten kryper allt längre in i riksdagens salar, skriver Truls Forsman, medlem i SSU Skåne.

Sverigedemokraterna och regeringen ska nu tillsammans utreda huruvida modersmålsundervisning leder till sämre integration och språkinlärning. SD vill även utreda möjligheten till att helt ta bort skattefinansierad modersmålsundervisning, exkluderat de fem minoritetsspråken.

All forskning på området visar att det inte finns några negativa konsekvenser av modersmålsundervisning, så förslaget är bara ännu ett uttryck för att SD:s motstånd mot mångkultur kryper allt längre in i riksdagens salar.

Anne Reath Warren, lektor i didaktik med inriktning på flerspråkighet vid Uppsala Universitet säger när SVT frågar henne att det inte finns något vetenskapligt belägg för att modersmålsundervisning skulle ha en negativ effekt på elevers inlärning av det svenska språket. Snarare tvärtom – enligt Warren har elever som studerat sitt modersmål under en längre tid presterat bättre i andra ämnen.

Modersmålet kan även styrka elevens meritvärde när det ska sökas till gymnasiet. Eftersom att bedömningen sker utifrån de 17 bästa ämnena kan detta stärka meritvärdet om det finns ett ämne eleven inte är lika duktig i, vilket ger en bättre översiktsbild av elevens färdigheter.

SD är som vanligt duktiga forskningsförnekare. “Det finns ganska lite forskning i världen som pekar på vilken betydelse modersmålsundervisning egentligen har. Och då är det också svårt att dra konkreta slutsatser”, säger Patrick Reslow, ledamot i utbildningsutskottet för Sverigedemokraterna till SVT när de frågar honom. När han sedan får en fråga om vad som pekar på att modersmålsundervisningen skulle försämra integrationen säger han att utredningen får titta på frågan.

För mig är det här glasklart: kasta pengar i sjön för att utreda en fråga som forskning redan har svarat på. Detta för att SD ska vara nöjda med sin marionettregering. Liberalen och skolministern Lotta Edholm vill inte ställa upp på en intervju, jag lämnar det åt er att tolka varför. Precis som vi befarat börjar SD:s motioner och utredningar nu sättas i rullning, och alla följer en gemensam röd tråd: främlingsfientlighet och begränsade fri- och rättigheter.

Jag själv har inte modersmålsundervisning, men jag talar och står också upp för många i min närhet som blev genuint upprörda när de fick höra på det här. Inte minst måste vi tänka på alla flyktingarna från Ukraina och resten av världen. Att begränsa deras möjlighet att kommunicera med nära och kära stjälper integrationen då barn inte kan hjälpa sina föräldrar för att de inte kan kommunicera med dem.

Truls Forsman, medlem i SSU Skåne

  • Truls Forsman Medlem i SSU Skåne

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.