Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

Kvinna, liv, frihet – en vision, men ingen självklarhet

I år skulle Fadime Şahindal ha fyllt 48 år, men hederskulturen stod i vägen för det. Hon blev 26 och dedikerade en stor del av sitt liv till vår rörelse, för att bland annat kämpa för kvinnors rättigheter, skriver Hanna Hayas, jämställdhetsansvarig för SSU Stockholms Län.

Idag är det inte vilken dag som helst. Idag bör vi påminnas om kampen mot hederskulturen. Fadime Şahindal skulle nämligen ha fyllt 48 i år men hederskulturen stod i vägen för det. Hon blev 26 år och dedikerade en stor del av sitt liv till vår rörelse, för att bland annat kämpa för kvinnors rättigheter.

I år har det gått 21 år sedan Fadimes kamp avslutades av hedersvåld och sorgligt nog har hedersförtrycket och våldet mot kvinnor ökat sen dess. Det är nu upp till oss att jobba för att nå Fadimes mål och skapa ett mer jämställt Sverige utan hedersförtryck. Fadimes vädjan till oss var att inte blunda för de hedersutsatta kvinnorna.

Hedersförtryck är ett system där heder är det som är viktigast, ett rykte att upprätthålla.Det är begränsningar som sker hos en kvinna, hon får inte bestämma över sig själv eller sin egen kropp. I Sverige uttrycker sig hederskulturen genom att köra över kvinnans rätt till sina tankar, känslor men framför allt rätten till sitt eget liv.

Tänk att inte få bestämma hur man ska klä sig, vilka man får umgås med och vem man får älska. Det är ett begränsande sätt att leva på som måste få ett stopp. Idag finns det många barn och kvinnor som lever under hedersförtryck och mörkertalen är enorma. Det är även viktigt att poängtera att även män kan falla offer för hedersförtryck.

I år blir det tydligare än någonsin att hederskulturen runt om i världen behöver stoppas. Kvinnorna i Iran som kämpar för kvinnofrigörelse har varit en av de största symbolerna för jämställdhetskampen, och de behöver omvärldens hjälp. De utstrålar mod och är en inspiration för feministiska rörelser runt om i världen. Vi ser en ökad trend av kvinnor som vågar gå på de iranska gatorna utan slöja, trots att de vet vad konsekvenserna kan bli.

Det iranska folkets mod i kampen mot regimen ska vara en inspiration för oss som bor i ett demokratiskt land att utplåna hedersförtrycket. Vi har samma gemensamma mål som de iranska demonstranterna, nämligen att krossa den kvinnofientliga kulturen som begränsar och kontrollerar kvinnans vardag.

Slutligen finns det betydligt mer som behöver göras för att färre ska drabbas av hedersförtrycket. Om vi inte har en mer handlingskraftig politik för att motverka detta så kommer allt fler falla offer. En grundpelare i kampen mot hedersförtryck är att våga prata om hederskultur, för om vi inte gör det kommer vår politik att vara handlingsförlamad.

Den bästa politiken som kan bekämpa hedersförtrycket kan skapas i vår rörelse. Fler i rörelsen behöver våga ta debatter och diskussioner om hederskultur för att vässa en progressivare politik. Min uppmaning till dig som läser det här är att fram din skarpaste penna och börja finslipa fler motioner, argument och debattartiklar just om hederskultur för att vi en dag ska ha ett samhälle där ingen lever under hedersförtryck. Om inte vi i SSU som har Fadimes arv gör det – vem ska göra det då?

Hanna Hayas, jämställdhetsansvarig för SSU Stockholms Län

  • Hanna Hayas Jämställdhetsansvarig för SSU Stockholms Län

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.