Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och SSU

Foto: Shutterstock och SSU

Var går regeringens röda linje mot Turkiet?

Det är svårt att inte bli provocerad över att regeringen behåller silkesvantarna på gällande grundläggande demokratiska värderingar, skriver Christopher Lindvall, internationell ledare i SSU:s förbundsstyrelse.

De senaste veckorna har vårt grannland Finland uttryckt förvåning över hur långt Sverige är villiga att gå för att tillmötesgå Turkiets krav. Det är som om att regeringen helt och hållet blundar för den ständigt försämrade demokratiska utvecklingen i Turkiet.

För några veckor sedan dömdes den oppositionella borgmästaren i Istanbul, Ekrem Imamoglu, till fängelse för att ha kritiserat landets (minst sagt bristfälliga) valsystem. Imamoglu var dessutom Erdogans kanske största utmanare, och det är med skam jag konstaterar att den svenska regeringen förhållit sig ljudligt förtegna till denna attack mot demokratin från den turkiska regimen.

Det är därför pinsamt att se utrikesminister Tobias Billström i SVT:s 30 minuter virra in sig i ett sorgligt försök att låtsas stå upp för demokratiska värderingar även för medborgare i Turkiet, samtidigt med att han inte vågar kritisera den auktoritära regimen i Ankara. Inte ens när klara tydliga exempel på brott mot demokrati tas upp, vågar Billström på ett tydligt sätt fördöma den turkiska regimens övergrepp på demokratin.

Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Den högerkonservativa regeringen stakade ut fyra prioriterade områden för Sveriges ordförandeskap. Den sista prioriteringen lyder: “Demokratiska värden och rättsstatsprincipen - vår grundval”. I stycket som motiverar denna prioritering går det bland annat att läsa att “upprätthållandet av rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna är [...] ett väsentligt inslag i Sveriges – och för den delen varje – rådsordförandeskap” '

Men jag kan inte låta bli att känna att dessa ord ekar tomt när Sveriges regering gång efter annan tydligt inte vågar kritisera den turkiska regimens demokratibrott. Vare sig det gäller tortyr i fängelser, politiserat rättsväsende, utövandet av dödsstraff eller fängslandet av oppositionella politiker, väljer Billström att förminska de uppenbara problemen genom att undvika att beskriva situationen som avskyvärd eller skamlös.

Det är svårt att inte bli provocerad över att regeringen behåller silkesvantarna på gällande principiella och helt och hållet grundläggande värderingar som demokrati och rättsstatsprincipen.

Kanske bevisar Billströms ständigt rödare öron i intervjun hur farsartat det är att en demokrat som han själv inte tydligare vågar kritisera Erdogans regim.

Christopher Lindvall, internationell ledare i SSU:s förbundsstyrelse

  • Christopher Lindvall Internationell ledare i SSU:s förbundsstyrelse

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.