Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

I Ulfs Sverige hör döva om klassklyftorna, och blinda ser dem

I den nya budgeten ingår en så kallad “funkisskatt”. Detta är en aktiv handling för avhumanisering av funktionsvarierade. Vi kan inte låta detta svek fortsätta, skriver Ahmad Sediq, medlem i SSU Örebro Län.

I dagens Sverige finns det ungefär en kvarts miljon människor som är i behov av sjuk- eller aktivitetsersättning. De får runt 10 000 kronor i månaden före skatt – ett belopp som knappt går att leva på. Vissa funktionsvarierade väljer till exempel att inte köpa ett busskort för att de inte har råd. Det hjälper heller inte att högern röstar igenom en budget där dessa människor betalar mer i skatt än en löntagare.

En person som är i behov av sjuk- eller aktivitetsersättning klarar inte av att jobba på den ordinarie arbetsmarknaden. Dessutom saknar de möjligheten till höga löner på grund av fördomar som finns om funktionsvarierade.

Samtidigt väljer högerpartierna att öka “funkisskatten”, alltså differensen mellan den skatt en ersättningsberoende och en löntagare betalar. Högerregeringen väljer att sänka skatten på lönearbete samtidigt med att de ökar skatten på sjuk- eller aktivitetsersättning. I vissa fall kan skillnaden i skatt vara upp till 50% högre skatt.

“Funkisskatten” avhumaniserar aktivt människor och ökar klassklyftorna mellan funktionsvarierade och funktionsnormativa. Döva får höra om klassklyftorna medan blinda ser dem.

I Socialdemokraternas budget reserveras 290 miljoner kronor till personer i behov av sjuk- eller aktivitetsersättning. Det skulle göra att de slipper den högre beskattningen. Jämför detta med den nuvarande budgeten som ger höginkomsttagare en skattesänkning motsvarande 13 miljarder kronor, alltså ett 45 gånger så stort belopp.

Moderaterna älskar uttrycket “det ska löna sig att jobba”. Men bakom budskapet ligger det också en anklagelse – alla som inte kan jobba ses som lata individer som inte bidrar till något, och därigenom avhumaniseras funktionsvarierade.

Riksdagen kallar, med stolthet, Sverige för ett jämlikt land, medan de samtidigt avhumaniserar och isolerar funktionsvarierade.

Funktionsvarierade har länge blivit negligerade och därför måste vi stå upp mot denna avhumanisering. Denna grupp är inte andra klassens medborgare, de ska inte tvingas till en sämre ekonomi bara för att de inte passar in i samhällsnormerna.

Gång på gång har riksdagen och regeringen svikit denna grupp. Det måste nå sitt slut. Stoppa denna skatt som bidrar till avhumaniseringen och isoleringen av funktionsvarierade.

Ahmad Sediq, medlem i SSU Örebro Län

  • Ahmad Sediq Medlem i SSU Örebro Län

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.