Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

Åttonde mars är inte kanelbullens dag

För första gången på 15 år ökar löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige. Kvinnodagen är allt annat än en kanelbullens dag, skriver Olivia Karlsson Lexberg, medlem i SSU Göteborgsområdet.

Den internationella kvinnodagen inträffar varje år tillsammans med vårens första tecken. Samtidigt med att vårlökarna skjuter upp ur marken och de första flyttfåglarna gör sin hemresa till norden anordnas manifestationer och möten för att synliggöra kvinno- och jämställdhetsfrågor, framföra aktuella reformkrav och visa kvinnosolidaritet.

Från vissa håll ifrågasätts kampdagens betydelse och nödvändighet. Den har sagts vara “lika meningslös som kanelbullens dag”, och regeringens största samarbetspartis kvinnoförbund ville för bara några år sedan avskaffa kvinnodagen Länk till annan webbplats.. För att förstå kampdagens betydelse och nödvändighet behöver vi inte gå långt, det räcker med att titta på historien och vår samtid.

Kvinnodagen inföll ursprungligen på en söndag, då söndagen var den enda lediga veckodagen för de kvinnor som arbetade.

Första gången kvinnodagen ägde rum var den 8 mars var 1914. Datumet var troligtvis inget annat än en tillfällighet, men den 8 mars har ett visst äldre värde inom kvinnohistorien: 8 mars 1857 demonstrerade kvinnliga textilarbetare i New York i protest mot omänskliga arbets- och anställningsvillkor vilket stoppades av polis med våld. I New York 8 mars 1908 samlades dessutom 15 000 kvinnor för att demonstrera mot barnarbete, för kvinnlig rösträtt och för kortare arbetstid.

Den 12 maj 1912 uppmärksammades för första gången kvinnodagen i Sverige. Det var den socialdemokratiska tidningen Morgonbris som uppmanade socialdemokratiska kvinnoklubbar att anordna möten med allmän rösträtt högst upp på dagordningen.

Den 8 mars 1917 ägde arbetarkvinnornas dag rum i dagens Sankt Petersburg i Ryssland. Kvinnorna som var krigströtta demonstrerade för bättre levnadsvillkor, de krävde bröd och fred, det anses vara startskottet för februarirevolutionen som ledde till tsarväldets slut. Den 8 mars blev utnämnd till en manifestationsdag för internationell kvinnokamp på en kvinnokonferens 1921.

Än idag är de klyftorna mellan könen tydliga. Vi kan se ojämnställdheten i följderna av protesterna och kvinnoförtrycket i Iran, att uppskattningsvis 200 miljoner kvinnor och flickor utsätts föt könsstympning, att 763 miljoner kvinnor utsatts för sexuellt eller fysiskt våld. Och visste du att 60% av världens länder aldrig har haft en kvinnlig statschef, och att kvinnor utgör ca 70% av världens allra fattigaste?

Inte heller i Sverige kan vi vara nöjda. För första gången på 15 år ökar löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige. Kvinnors löner är idag 9,9 procent lägre än mäns, vilket innebär att kvinnor jobbar gratis 48 minuter om dagen.

Internationella kvinnodagen är till för att hylla de kvinnor som kämpat för sociala och politiska framsteg och att uppmärksamma aktuella jämställdsproblem, det är allt annat än en kanelbullens dag.

Olivia Karlsson Lexberg, medlem i SSU Göteborgsområdet

  • Olivia Karlsson Lexberg Medlem, SSU Göteborgsområdet

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.