Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Alma Hedmark

Foto: Alma Hedmark

Kommer regeringen igen dansa efter SD:s pipa om sexköp?

När EU-parlamentet behandlade frågan om att kriminalisera sexköp röstade nästan alla svenska parlamentariker för – utom SD. Kommer regeringen nu att välja SD:s linje? Det skriver Emma Fastesson Lindgren och Elfva Barrio, förbundsordförande och vice förbundsordförande för S-Studenter.

Det svenska EU-ordförandeskapet är i full gång. Nu bör regeringen ta tillfället i akt för att uppmana samtliga EU:s medlemsländer att införa en sexköpslagstiftning i enlighet med den framgångsrika svenska modellen.

EU godkände 2014 en resolution som fastställer att sexhandel är ett hinder för jämställdhet. Ändå kommer tio procent av alla män i Sverige ha köpt sex någon gång under sin livstid, enligt Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..

Trots siffrornas dysterhet ligger Sverige bäst till i Europa. I Tyskland, där sexhandel varit legaliserat sedan början på 2000-talet, uppskattas var fjärde man köpa sex. Dessutom visar en kartläggning Länk till annan webbplats.att respondenter i de Europeiska länder där köp av sexuella tjänster är legaliserat också är mest accepterande till sexhandel.

Den svenska sexköpslagstiftningen trädde i kraft 1999. Sverige var först i världen med att lägga skulden på den som köper sex i stället för att kriminalisera den som säljer.

Modellen har varit framgångsrik och flera länder har tagit efter. Däremot är människohandel för sexuella ändamål fortsatt ett omfattande problem som inte ser nationsgränser. Till exempel har polisen uppmärksammat Länk till annan webbplats. att allt fler svenska män åker till Tyskland för att köpa sex. På grund av dess gränsöverskridande karaktär är det tydligt att kampen mot prostitution måste bekämpas gemensamt.

När EU-parlamentet senast behandlade frågan om att uppmana samtliga medlemsländer att kriminalisera sexköp röstade nästan alla svenska parlamentariker för. Avvikarna var som vanligt regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna.

Just nu behandlas en första EU-lag mot mäns våld mot kvinnor i Europaparlamentet. Parlamentarikern Evin Incir (S) har lagt fram ett revideringsförslag som, om den går igenom, skulle innebära ett viktigt steg mot att bekämpa människohandel och sexuell exploatering. När parlamentet nu igen ska behandla ett liknande förslag kommer våra blickar vara riktade mot svenska högerpartier.

S-studenter är oroliga att regeringspartierna återigen låter sig vikas inför Sverigedemokraternas vilja.

Ett av Tidö-avtalets mest uppmärksammade förslag är trots allt att utvisa personer på grund av bristande vandel. Inom detta innefattas prostitution. Regeringen har därmed ställt sig bakom en skrivning som går tvärs emot den svenska sexköpslagstiftningen och har för första gången på decennier öppnat upp för att föra över skulden från förövaren till offret. Det är en farlig utveckling.

Vallöften och tidigare ståndpunkter har dessvärre visat sig spela mindre roll för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna efter de fick nycklarna till Regeringskansliet. Sverigedemokraternas dominans över regeringen har hittills visat sig vara oslagbar. Vi hoppas innerligt att så inte blir fallet i frågan om att bekämpa prostitution och sexhandel.

Regeringen måste använda EU-ordförandeskapet väl och stå upp för alla kvinnor i unionen. Det är dags för regeringen att ställa sig bakom och propagera för den svenska sexköpslagstiftningen.

Emma Fastesson Lindgren, förbundsordf. för S-studenter
Elfva Barrio, vice förbundsord. för S-studenter

  • Emma Fastesson Lindgren Förbundsordförande, S-studenter
  • Elfva Barrio Vice förbundsordförande, S-Studenter

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.