Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Regeringskansliet och privat

Foto: Regeringskansliet och privat

Regeringen skiter i det svenska folket

Sverige är känt som ett land där medborgarnas behov är prioriterade och folket skyddas mot ekonomisk exploatering. I dagens Sverige har regeringen istället släppt marknaden helt fri och tillåtit elbolagen göra enorma vinster, skriver Dan Oraham, ledamot i SSU Göteborg.

Det är en sorglig sanning att den svenska regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt enda mål - att främja den egna befolkningens intressen och välfärd. Istället för att prioritera medborgarnas behov och välmående, har regeringen låtit sig ledas av nyliberalismens principer och låtit företagen göra stora vinster på bekostnad av den allmänna välfärden.

Elbolagens höga vinster är oroväckande. Trots att resten av EU införde lagar som begränsade vinster för dessa bolag redan den 1 december förra året, är det bara i Sverige som företagen har fått göra oändliga vinster på bekostnad av staten. Det är tydligt att regeringen hellre prioriterar börsbolagens aktieägare än landets invånare.

Som socialdemokrat och företrädare för SSU ser jag med stor oro på hur regeringen prioriterar företagens vinster över den allmänna välfärden.

Sverige är känt som ett land där medborgarnas behov är prioriterade – där folket skyddas mot ojämlikhet och ekonomisk exploatering. Men i dagens Sverige har regeringen istället släppt marknaden helt fri och tillåtit elbolagen göra enorma vinster utan några gränser.

Istället för att introducera vinstbegränsningar när resten av länderna i EU gjorde det, valde den svenska regeringen att introducera lagstiftningen den 1 mars i år – alldeles för sent för att täcka upp för vintermånaderna där elpriserna, elförbrukningen samt elbolagens övervinster är som störst.

Det innebär att staten, genom att försena implementeringen av lagstiftningen, har förlorat enorma intäkter som skulle kunna ha använts för att finansiera vård, skola och andra viktiga välfärdssatsningar och investeringar. Enligt beräkningar i en DN-artikel Länk till annan webbplats.rör det sig om mellan tre och tio miljarder kronor som regeringen har slarvat bort.

I tider av hög inflation, lågkonjunktur och en allvarligt urholkad köpkraft för vanliga människor är detta ett tydligt svek mot det svenska folket, och en av orsakerna till den ökande ojämlikheten i vårt samhälle.

Som socialdemokratisk rörelse har vi alltid kämpat för rättvisa och jämlikhet för alla. Att tillåta företag göra oreglerade vinster på bekostnad av allmänheten står i direkt motsats till dessa värderingar.

Det är också viktigt att komma ihåg att klimatförändringarna har störst konsekvenser för de mest utsatta människorna i samhället, inklusive de fattigaste och de som redan kämpar mot social och ekonomisk marginalisering.

Vinsterna från elbolagen har varit enorma och skulle också kunna ha använts för att investera i hållbara projekt som främjar en grönare framtid. Vi skulle kunna spendera dem på att finansiera forskning och utveckling av ny grön teknologi. Eller på att stödja små och medelstora företag som fokuserar på hållbarhet, och på så sätt stimulera tillväxt i en sektor som är avgörande för en hållbar framtid.

Investeringar i grön energi är avgörande för att vi ska kunna minska vårt beroende av fossila bränslen och skydda våra ekosystem för framtida generationer. Endast på detta sätt kan vi säkerställa att staten har de resurser som krävs för att investera i den gröna omställningen och andra samhällsfunktioner i välfärden som alla behöver.

Så låt oss stå enade i kampen för en mer rättvis, jämlik och hållbar framtid för alla. Det är på tiden att vi sätter människan före vinster och återställer balansen i vår ekonomi.

För vem har egentligen gynnats av elbolagens höga vinster i Sverige?

Dan Oraham, ledamot i SSU Göteborg

  • Dan Oraham Distriktsstyrelseledamot i SSU Göteborg

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.