Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Mattias Hansson, Socialdemokraterna och privat

Foto: Mattias Hansson, Socialdemokraterna och privat

S, vi behöver en ny integrationsvision

Problemet har aldrig varit att vi haft högre invandring än vad vi kunnat hantera. Problemet är att det här landet underordnar invandrare och deras människovärde. Här är tre mål för framtidens integrationspolitik, skriver Chadi Toprak, ordförande för SSU Värmland.

Det är 1 maj 2017. Stefan Löfven ska hålla tal i Folkets Park i Malmö. Stora folkmassor samlas på de gröna gräsmattorna och de röda fanorna viftar i vinden när Löfven tar sig upp på scen. Han är på väldigt många sätt hela den förkroppsligande essensen av Arbetarepartiet och arbetarrörelsen – en man i sextioårsåldern från norra Sverige, före detta svetsare med en lång karriär inom fackföreningsrörelsen.

Talet går som planerat. Mitt under talets gång sker ett uppror. Skrik från en ung kvinna, amplifierat genom en megafon, skär rakt genom folkmassan och avbryter talet. “Hur blir det med vår rätt att försörja oss själva?” ropar kvinnan. Uppmärksamheten och kamerorna vänder sig till tre kvinnor med hijab.

Före detta statsministern väntar en liten stund medan kvinnan talar. Några i publiken säger “varför tar du inte bara av den”, andra ber dem vara tysta och några undrar vad det är som händer. Till slut säger Löfven “vad sägs om att vi talar en i taget?”. Skratt och applåder bryter ut och kvinnorna förs iväg av polis. Hur hamnade vi här?

I dagens politiska landskap finns det inte längre visioner om multikulturalism, egalitarism eller allas rätt att forma sina egna liv. Samtidens integrationspolitik innehåller inget annat än kravställande på och underkastelse av invandrare, och omöjliggör människors förutsättningar att bli personer inom vår civila sfär.

Frustrationen hos kvinnorna i början av min text berodde på att en EU-lag hade givit arbetsgivaren rätt att införa en “neutral klädkod” på arbetsplatser. Utan att gå in på detaljer är detta enbart en institutionalisering av islamofobi som gjorde muslimska kvinnor som ville göra sin samhällsplikt och vara delaktiga medborgare till måltavlor.

Politiken måste vända riktning helt för att alla ska kunna bli en del av samhället. SSU ska inte behöva bli tuffare i frågor om integration och invandring, och vi måste se till att vårt moderparti inte förvandlas till rumsrena rasister. Istället måste vi kunna komma med förslag som helt skiljer sig från högerns avhumaniserande och ogrundade politik.

Problemet har aldrig varit att vi haft högre invandring än vad vi kunnat hantera. Problemet är att det här landet underordnar invandrare och deras människovärde. Därför vill jag formulera tre mål, från Palmes tid, för hur vi bör formulera framtidens integrationspolitik.

Jämlikhetsmålet innebär att invandrare ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som befolkningen i övrigt. Detta betyder att invandrare och deras barn genom samhällsinsatser ska ges förutsättningar att bibehålla det egna språket, utöva kulturellt föreningsliv och upprätthålla kontakt med ursprungslandet. Krav ska även ställas på internationell solidaritet mellan Sverige och invandrarnas ursprungsländer så att migrationen inte hämmar den ekonomiska utvecklingen i utvandringsländerna.

Valfrihetsmålet innebär att medlemmar av språkliga minoriteter som är bosatta i Sverige genom samhällsinsatser ska ges autonomi att själva välja hur de vill behålla, omforma eller utveckla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet. Det förutsätter att invandrargrupper får ekonomiskt och annat stöd för att utveckla kulturell egenverksamhet samt att allmänhetens kulturutbud vidare expanderas för att möta de behov som uppkommer genom invandringen.

Det sista är samverkansmålet – alltså att samverkan ska upprättas mellan invandrar- och minoritetsgrupper och majoritetsbefolkningen. Detta förutsätter ömsesidig tolerans och solidaritet mellan grupperna. Invandrare och minoriteter måste bli och uppfattas som likvärdiga parter i samhället. De ska välkomnas in i samhällslivet och lättare kunna bli aktiva inom det politiska och fackliga arbetet. De ska bli delaktiga i utformningen av sina liv. Det innebär mer utbildning om gemensamma ändamål för att kunna bekämpa nationella och språkliga konflikter.

Vad kan man då utforma för reformer enligt dessa mål? Några förslag jag tror på är exempelvis garanterat medborgarskap när invandrare väljer residens i Sverige, skyddsombud som utbildas i invandrares särskilda situation, att genom en aktiv bostadspolitik sammansvetsa stadsdelar, samt ekonomisk ersättning för att delta på undervisning i svenska – för att nämna några få.

Att tävla om vem som har strängast kravlista gör oss alla till förlorare. Ingen vill integreras i ett samhälle som förvisar människor till underkastelse och skam. Vi socialdemokrater tror på en liberal demokrati där alla har makten till självuppfyllelse och självständighet. Det måste omfatta alla, även muslimska kvinnor med hijab.

Chadi Toprak, distriktsordförande för SSU Värmland

  • Chadi Toprak Distriktsordförande för SSU Värmland

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.