Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Majblomman & SSU

Foto: Majblomman & SSU

Murhaf påminner oss om kampen för migrationspolitiken

Den 11-åriga pojken Murhaf från Skåne som samlat in strax över fem miljoner kronor till majblomman har blivit en symbol för vad flera barn i liknande situationer får stå ut och leva med, skriver Tajma Sisic, ledamot i SSU:s förbundsstyrelse.

Murhaf, den 11-åriga pojken från Skåne som samlat in strax över fem miljoner kronor till majblomman, har lika mycket behov av majblommans hjälp som de barn som han själv samlar pengar till.

Murhafs utsatta situation vilar sig i att varken han, hans syskon eller mamma har svenskt permanent uppehållstillstånd. Trots att Murhaf är född och uppvuxen i Skåne har han inte samma rättigheter som andra barn. Han ses enligt svensk lag som statslös. Detta försvårar hans och hans familjs liv och skapar otrygghet i deras vardag. Hans asylsökande mamma har inte heller rätt till arbete.

Det är något paradoxalt med att en så ung pojke, i en otroligt utsatt och otrygg livssituation, själv kämpar för barns rätt att leva ett liv i ekonomisk trygghet. Det blir evidensen för samhällets dubbelmoral.

Murhaf bjöds in till riksdagen för att berätta om sin situation. Att ett barn i elva års ålder vädjar om hjälp, i hjärtat av svensk politik, är hjärtskärande. Hur kan vi ha en asylpolitik som totalt struntar i barnens rättigheter?

Vi pratar inte längre om de inhumana lagar som gör att barn, likt Murhaf, fråntas sin frihet. Murhaf och hans syskon har blivit en symbol för vad flera barn i liknande situationer som han själv får stå ut och leva med. Deras föräldrar får inte jobba, de får inte ansluta sig till fritidsverksamheter, de får inte ta lån och deras föräldrar fråntas rätt till vanlig avgiftsfri sjukvård. Detta är bara några av de inhumana förhållanden som Murhaf och hans yngre syskon lever med.

En human migrationspolitik är den som utgår från barnens bästa. Politiken får inte blunda för detta. Vi har en barnkonvention, och den finns där för att följas.

Därför måste regeringen reformera asyllagen och säkerställa att barns rättigheter och frihet inte fråntas. Det är inte bara orimligt att barn födda i Sverige ses som statslösa – det är inhumant.

När jag föddes i Sverige fick jag permanent uppehållstillstånd. Tack vare en anständig och human migrationspolitik kunde jag och mina syskon leva ett tryggt och säkert liv. På så vis fick vi möjlighet att bidra till samhället.

Murhafs historia påminner oss att debatten om human migrationspolitik inte får avstanna. Tänk om vi såg barnen som en möjlighet istället för en belastning. Då skulle vi få ett tryggare samhälle, för alla.

Tajma Sisic, ledamot i SSU:s förbundsstyrelse

  • Tajma Sisic Ledamot i SSU:s förbundsstyrelse

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.