Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Hvad vilja Sosial-Demokraterna i Europa?

Drömmen om ett demokratiskt och enat Europa är äldre än både EU och nationalstaten. Ett enat Europa bör vara ett mål för varje europé, internationalist och socialist vara ett mål, skriver Erik Solfors, ledamot för Tidskriften Libertas redaktion.

Det finns ett djupt motstånd mot att ge Europeiska Unionen mer politisk, social, militär och ekonomisk makt över medlemsstaterna i Sverige och inom den svenska arbetarrörelsen.

Denna misstro och avsaknad av intresse har visserligen en förståelig grund vid tidigare erfarenheter såsom Lex Laval och nu i konflikten kring minimilöner, men den löser inga konflikter.

Den svenska arbetarrörelsen och vänsterrörelsen måste börja se EU som den politiska aktör där nya reformer behövs. EU kommer, med stöd från resterande medlemsländer, att införa minimilöner i hela unionen – det är snarare en fråga om när, inte om.

Sverige kan inte streta emot denna utveckling och vi bör heller inte göra det, istället måste vi driva ännu mer och ta steget ännu längre. Vi måste exportera den svenska modellen till Europa, vi måste visa alternativ till EU. Endast så kan vi skydda vårt intresse, genom att göra det till Europas intresse.

EU är en politisk aktör som socialistiska och socialdemokratiska rörelser måste använda sig av, annars kommer marknadsliberaler och reaktionärer använda att EU emot oss. Varje bojkottande av EU är ett svek mot oss själva, arbetarklassen och den internationalistiska idén.

Vi måste reformera EU. Vi måste på allvar se oss som en del av EU, och se det som nästa steg i en dialektisk historiemateriel statsutveckling – från nationalstaten till den kontinental-federala staten. Ett demokratiskt EU av och för folket, och inte för nationalstaterna.

De globala kriser vi ser idag kan inte lösas av nationalstaten. Den tiden är förbi. Det folkhem vi hade under 1900-talet kan inte återgå till att bli en nationalstat – inte utan att vi först ger EU den makt som krävs för att på riktigt bekämpa de globala och europeiska orättvisor som ännu finns. Denna makt skall naturligtvis ges i demokratisk formation, genom reformering av Europeiska Parlamentet till att bli ett riktigt parlament. Ge parlamentet ensamrätt att välja EU kommissionen och EU de politiska muskler som krävs för att bekämpa de problem vi idag ser.

Denna dröm är inte ny, redan författaren Dante på 1310-talet, böhmiske kungen George av Podêbrady år 1306, författaren Victor Hugo på 1800-talet och George Orwell drömde och skissade alla på olika visioner av ett enat Europa.

Det är snart EU-val. Vi kan inte låta den nationalistiska högern sätta agendan för ännu ett val och långsamt infiltrera våra demokratiska institutioner för sina egna syften. Vi kan inte ha partier som skyddar diktaturer och motarbetar våra demokratiska principer och rättsstatsprincipen. Det kräver ett starkt och handlingskraftigt EU och ett parlament med rätten att agera, och för det krävs att vi går fram och ställer oss tydligt på EU:s sida mot reaktionära rörelser.

Sverigedemokraterna kommer att driva på för att upplösa vår union, eller än värre, förvrida EU till ett reaktionärt monster. Liberalerna kommer att driva på för mer EU, mer marknadisering och sämre arbetsskydd. Centerpartiet har redan börjat presentera sig som det progressiva partiet för jordbrukare, kvinnor och HBTQ-rörelsen. Vad kommer Socialdemokraterna att driva? Kommer vi vara gårdagens gråa politik eller framtidens visionära löfte? 

Det är dags att på allvar börja diskutera frågan; vad vill vi att EU ska vara i framtiden? Den uppfattning jag fått från medlemmar och kamrater inom vårt parti vid frågan om vad vi som parti vill med EU är ett svagt, osäkert och otydligt svar om solidaritet och lagom. Finns det ens planer och förberedelser inför EU-valet? Det finns knappast någon inom vårt parti som tydligt skulle kunna stå framför skeptiska väljare och ge klara besked om vad vi som parti vill med Europa, idag, imorgon och i framtiden.

Vi saknar en vision. Ett slut på de svaga, tafatta politiska spel för gallerierna vi som rörelse gjort. Den sociala pelaren var av stor vikt vid förra EU-valet, sedan dess har ingen hört om den. SSU:s uttalande om ett gemensamt EU-försvar som alternativ till NATO välkomnar jag, men det räcker inte.

EU är på riktigt, Europa är på riktigt, vi måste behandla det med den respekt frågan kräver, annars kommer högern att göra det åt oss. 

Så kamrat, hvad vil Sosial-Demokraterna i Europa?

Erik Solfors, ledamot för Tidskriften Libertas redaktion

  • Erik Solfors Tidskriften Libertas redaktion

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.