Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Tom Samuelsson, Regeringskansliet

Foto: Tom Samuelsson, Regeringskansliet

DCA-avtalet innebär att USA står över svenska staten

Om man lägger ner den tid de vid makten uppenbarligen inte gjort och sätter sig in i vad DCA-avtalet innebär, kommer man fram till att argumenten inte håller överhuvudtaget. Det här är en skamfläck i Sveriges historia, skriver Nils Backman, medlem i SSU Umeå.

När vi lämnade 200 år av alliansfrihet bakom oss och gick med i NATO hade jag en, kanske naiv, förhoppning om att vi åtminstone skulle göra som Norge och förhandla oss till en bra kompromiss i en annars dålig deal. Men DCA-avtalets godkännande krossade det lilla hopp jag hade.

Klockan 22:30 den 18 juni 2024 är ett ögonblick som ingen fredsvän får glömma – det var då hammaren föll. Hammaren som inte bara slog i talmannens bord, utan också slog sönder Sveriges suveränitet. DCA-avtalet är ett avtal mellan Sverige och USA som ger amerikanska trupper obegränsad tillgång till 17 svenska militärbaser där vissa delar är reserverade enbart för dem. Det gäller även svenska hamnar och flygplatser där amerikanskt krigsmateriel får placeras. Ytterligare en del av avtalet är att de amerikanska soldaterna ska lyda under amerikanska lagar, inte svenska.

Hur kunde det här ske? Svaret är att det skedde på samma sätt som vårt inträde i NATO – sporadiskt och odemokratiskt.

Moderaterna lade ut en förklaring på sina sociala medier om varför de genomförde avtalet. För att förenkla det redan förenklade inlägget så sa de att anledningarna till att vi behöver det här avtalet är följande: Det ska gå snabbare för USA att agera om de redan har soldater placerade här, de andra nordiska NATO-länderna har egna DCA-avtal och, sist men inte minst, har USA:s närvaro en avskräckande faktor.

Ingenstans förklarar Moderaterna, eller någon annan för den delen, varför det är nödvändigt för amerikanska soldater som är placerade i svenska baser att inte lyda under svenska lagar. Jag antar att de inte tycker att det är viktigt. Trots att vi till exempel har väldigt olika lagstiftningar gällande sexuella övergrepp och våldtäkt – något som tidigare har lett till långa, komplicerade och dyra rättsprocesser.

Okej, låt oss bortse från punkten om att amerikanska soldater inte ska följa svenska lagar. Håller resten av argumenten för DCA-avtalet? Rent spontant kan man, som regeringen och riksdagen gjorde, tycka det. Men om man lägger ner den tid de vid makten uppenbarligen inte gjort lär man komma fram till att argumenten inte håller överhuvudtaget.

Amerikanska försvarsdepartementet har i ett flertal studier bevisat att modern transportteknologi gör det möjligt för dem att sätta in trupper lika snabbt från baser i USA som från baser utomlands. Sen stämmer det att andra nordiska länder har egna DCA-avtal, men det stämmer också att ett flertal andra NATO-länder inte har det då NATO-medlemskapet i sig själv ger dem möjlighet till amerikanskt stöd. Tanken om att amerikanska soldater skulle fungera som en avskräckande faktor är dessutom ett tveeggat svärd då det finns lika mycket som talar för att avskräckande metoder av motparten kan tolkas som hot eller provokationer.

DCA-avtalet ger även USA rätten att under “exceptionella omständigheter” utföra vad de anser är nödvändiga åtgärder “bortom den omedelbara närheten av överenskomna anläggningar och områden”, för att säkra amerikanska operationer på svenskt territorium utan Sveriges godkännande. Det betyder att USA inte bara står över den svenska staten inom utvalda baser, utan även allmänt (under rätt omständigheter). Inte nog med att det är ännu ett övertramp av Sverige som suverän makt – det är dessutom ett svek av regeringens egna löfte.

Den 7 mars försäkrade utrikesminister Tobias Billström i TV4 att det inte kommer att bli några permanenta amerikanska militärbaser på svensk mark. Nu får USA fria händer att göra vad de vill under exceptionella omständigheter, samt rätt att bygga infrastruktur i områden dedikerade endast till amerikansk militär. Avtalet tar inte heller slut ens efter dess giltighetstid på 10 år. Så hur kan regeringen då försäkra om att det inte ska bli några permanenta amerikanska baser?

DCA är en skamfläck i Sveriges historia. En fläck som jag hoppas att ingen av oss glömmer om 25 år när jänkarna fortfarande är här och vi ändå inte känner oss något tryggare.

Riv upp DCA-avtalet och lämna NATO!

Nils Backman, medlem i SSU Umeå

  • Nils Backman Medlem i SSU Umeå

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.