Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Niklas Forsström, Regeringskansliet

Foto: Niklas Forsström, Regeringskansliet

Är kvinnor andra klassens soldater?

Under min tid som värnpliktig fick jag se hur mina kvinnliga kamrater behövde tigga till sig manliga kalsonger. Trots att miljarder läggs på försvaret är grundläggande och pålitlig utrustning tydligen för mycket begärt, skriver Otto Spissky, ledamot i SSU Skåne.

Det är pinsamt att det i en modern försvarsmakt som Sverige inte finns god utrustning till alla soldater. Är det för mycket begärt att även kvinnor ska kunna lita fullt ut på sin utrustning? Är det för mycket begärt att alla ska kunna göra värnplikten och vara soldater på lika villkor i Sverige 2024?

Ingen kan ha missat att den tid vi nu lever i är den mest osäkra och oförutsägbara på länge. Det pågår fruktansvärda krig. Auktoritära krafter är på frammarsch i stora delen av världen. Den fria demokratin är hotad, vårt sätt att leva står på spel och det är en ödesfråga för oss att försvara det. Därför storsatsar Sverige och världen just nu på försvaret.

Försvarsmakten är den myndighet som har till uppgift att försvara Sverige i krigstid och bistå med hjälp och stöd vid större kriser. Det är också en av de myndigheter som just nu växer allra mest, och för att försvarsmaktens verksamhet ska fungera korrekt är det av yttersta vikt att alla värnpliktiga och soldater har korrekta och goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Kvinnor har fått göra värnplikt i Sverige sedan år 1980. Idag är cirka 20 % av försvarsmaktens anställda kvinnor, och andelen växer. Även de värnpliktiga kommer att bli fler för varje år som går. Allt för ofta kommer det nyheter om att det är brist på adekvat utrustning och att den utrustningen som ges ut idag på många sätt brister, inte minst för kvinnliga soldater. Trots det har arbetet med att ta fram anpassad utrustning för kvinnor tagit över 40 år.

Tills nyligen fanns det till exempel inte kroppsskydd anpassade efter kvinnors kroppar. Detta efter att kvinnor inom försvarsmakten i många år fått skavsår, blåmärken och inflammationer av kroppsskydd som i grunden är designade efter mäns kroppsbyggnad. Problemen med utrustningen slutar inte heller där. De underkläder som idag erbjuds kvinnor i försvarsmakten är allt annat än brukbara och värdiga en soldat i en modern försvarsmakt som Sveriges. Kvinnliga värnpliktiga och soldater vittnar om hur de fått allvarliga skavsår och brännmärken på ställen där man inte ska få det.

Under min tid som värnpliktig fick jag själv se hur mina kvinnliga kamrater behövde tigga till sig manliga kalsonger. Känslan av att inget fanns att göra åt problemet var konstant överhängande och det gjorde dem, mig och mina andra kamrater illa till mods att inse att inte ens värnplikten görs på lika villkor i Sverige. Detta problem är långt ifrån nytt, det är inte heller försvarsmaktens enda problem, men det är just nu mer aktuellt än någonsin att lösa det. Trots att miljarder efter miljarder av våra skattepengar läggs på försvarsmakten, är grundläggande och pålitlig utrustning tydligen fortfarande för mycket begärt.

Orättvisor hör inte hemma någonstans i samhället och inte heller i försvarsmakten. Var och hur orättvisor än uppstår måste vi socialdemokrater vara de som står längst fram i att bekämpa dem. Försvarsmakten är avgörande för att i ett skräckscenario kunna försvara vår demokrati, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Glöm inte alla de som varje dag offrar studier, fritid, relationer eller i värsta fall sina liv.

Glöm inte människorna i den massiva utbyggnaden av försvarsmakten.

Otto Spissky, ledamot i SSU Skåne

  • Otto Spissky Ledamot i SSU Skåne

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.