Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto på mur med taggtråd

Foto: Andrew Chisholm/Shutterstock

Mottagandecenter bara finare ord för flyktingläger

REPLIK. Cornelius Julius Marsico, kandidat till SSU:s förbundsstyrelse, svarar sittande förbundsordförande Philip Botström om statliga mottagandecenter för asylsökande.

I en text publicerad på Folkhemmet den 6 juni vittnar Philip Botström och ledamöter ur SSU:s förbundsstyrelse om sin bristande förståelse för både flyktingars situation och för hur människor faktiskt kan integreras i ett samhälle.

Förbundsstyrelsen föreslår att de flyktingar som lyckas hitta eget boende inte längre ska ha rätt att välja detta boende. Istället föreslår man en ny ordning - Samtliga som söker asyl ska under hela handläggningsprocessen, vilken kan ta allt ifrån fyra-fem månader till över ett år, bo på ett så kallat “Statligt mottagandecenter”. Men eftersom flyktingen inte bara ska mottas där, utan bo där under hela handläggningstiden, är “flyktingförläggning” eller “flyktingläger” ett betydligt bättre namn på verksamheten.

Isolerade parallellsamhällen

Flyktingar är inte en homogen grupp. De kommer från olika delar av världen, med helt olika berättelser och förutsättningar. Precis som folk i övrigt, så är ingen helt och hållet lik den andra. Ett faktum vi, i denna samtid präglad av främlingsfientliga och auktoritära tendenser, alltför lätt glömmer.

Hur skall integrationen förbättras av att samtliga flyktingar skall hållas avskilda från samhället och bo i vad som tveklöst kommer bli ett slags isolerat, parallellt miniatyrsamhälle? Hur skall HBTQ-flyktingars och religiösa flyktingars säkerhet garanteras och värnas? Trakasserier och otrygghet förekommer, och många flyktingar lever med extremt allvarlig psykisk ohälsa. Hur skall deras situation förbättras av att hållas fast i ett nytt slags läger?

Roffar åt sig skattepengar

Jag delar förbundsstyrelsens åsikter om att stora problem existerar i dagens flyktingmottagande. Integrationen går för långsamt, migrationsverkets handläggningstider är för långa, privata aktörer lurar skjortan av kommunerna och roffar åt sig förmögenheter i skattepengar genom att driva privata flyktingboenden, den psykiska ohälsan hos flyktingarna är katastrofal - Men jag ser inte hur dessa så kallade mottagendecenter skulle bidra till någon lösning som inte går att åstadkomma på ett smartare vis.

Istället för att riva upp EBO och inrätta anläggningar där samtliga flyktingar tvingas bo, varför inte låta dessa mottagandecenter vara just mottagandecenter? Den initiala kontakten kan skötas av dem, men garantera varje flykting plats på ett flyktingboende, eller eget boende, inom loppet av en månad.

Förbjud samtliga privata aktörer inom flyktingmottagandet. Det privata näringslivet har absolut ingenting där att göra, och skall hållas borta om vi värdesätter en god och kostnadseffektiv integration.

Ersätt kommunerna fullt

Låt staten ersätta kommunerna för samtliga kostnader för flyktingmottagandet - Detta gäller även byggandet och förvaltandet av flyktingboenden och bostäder upplåtna till flyktingar. Integrera de kommunala flyktingboendena i stadsplaneringen och placera ut dem med syfte att minska segregationen och blanda inkomstgrupper.

Inför en myndighetsgaranti, i brist på sexigare namn - Detta skall vara en garant för att samtliga samhällsviktiga funktioner finns representerade i orten där du bor: Funktioner så som skatteverket, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och migrationsverket med flera.

Förbundsstyrelsen hävdar också att deras förslag skulle motverka uppslitande asylprocesser. Men hävdar man det har man uppenbarligen inte förstått vad som är uppslitande med själva asylprocessen. Det uppslitande ligger i den långa väntan på ett svar. Det ligger i att inte få återförenas med sin familj. Det ligger i att behöva prövas om och om igen, år efter år. Det ligger i att eventuellt få ett avslag, och konsekvenserna av att vägras skydd man så desperat behöver.

Återförena familjerna

Om vi på allvar bryr oss om flyktingarnas hälsa och välmående, då skjuter vi till de resurser som Migrationsverket behöver för att snabbt behandla och pröva varje flyktings ärende, så att de alltför långa handläggningstiderna kan kortas.

Vi återinför permanenta uppehållstillstånd som norm. Vi återinför villkorslös rätt till familjeåterförening. Vi återinför “övrig skyddsbehövande” som skyddsstatusförklaring, och vi mildrar kraven till att beviljas uppehållstillstånd.

Vi behöver inga läger där flyktingar ska förvaras så att vi ska slippa se eller höra dem i väntan på att de får beslut och försvinner någon annanstans, som om de vore oönskade, obekväma element. Vi behöver se dem och möta dem, och i varje gärning syfta till deras bästa. För jag hyser ingen tvivel i mitt hjärta, om att det som är bäst för flyktingarna också skall visa sig vara bäst för Sverige.

  • Cornelius Julius Marsico Kandidat till SSU:s förbundsstyrelse

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.