Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: juninatt, Shutterstock

Foto: juninatt, Shutterstock

Nej till NATO

Svensk säkerhetspolitik är inte svartvit. Idag kan vi samarbeta i omvärlden utan att vara en del av NATO, och så bör det förbli. Sverige bör därför inte bli medlemmar i NATO, det skriver Agna Bešlija, medlem i SSU Växjö, i en replik till Anton Karlsson.

SSU:aren Anton Karlsson från Halland beskriver i sin ingress att ”Sverige är i praktiken varken alliansfrihet eller neutralt. Vi värnar vår säkerhet tillsammans med andra. Sverige bör därför söka medlemskap i NATO”. Det ger intrycket av att vår garanti för säkerhet avgörs av ett medlemskap i NATO. De som är insatta i ämnet förstår att det säkerhetspolitiska spelet i världen är mycket mer komplext än den enkla lösningen som Anton presenterar.

Förutom de ideologiska motargument som går att lyfta avseende ett NATO-medlemskap ska jag försöka bryta ner Antons artikelinnehåll i olika delar. Redan i sitt första argument där Anton beskriver hur Sverige inte är ”varken alliansfritt eller neutralt i praktiken” slår han ner sin egen poäng. För det är just det som är poängen – vi kan samarbeta ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv utan ett NATO-medlemskap. Varför då? Därför att världen är komplex och den krassa svartvita bild som Anton förespråkar är ju bevisligen inte sant.

NATO förpliktigar

Det går att hitta många exempel på detta. Ur ett Sverige-perspektiv så ser vi t.ex. att vår materiel i Försvarsmakten är mångt och mycket anpassat efter NATO. Vi ligger dessutom i ett oerhört geostrategiskt område med Östersjön till höger. För att inte tala om svensk kompetens inom samband/ledning. Sverige har på ett mycket skickligt sätt förhandlat fram vår säkerhet genom unika kompetenser och geografisk placering utan att för den delen vara en del av NATO. Den vägen är något vi borde förespråka och något vi borde vara stolta över. NATO är inte en ”garanti” – NATO förpliktigar. Och dessa förpliktelser är inte jag beredd att ta - dessa lämnar Anton till sin fördel utanför sin argumentation.

NATO har bedrivit, och bedriver, bombkampanjer mot misshagliga regimer så som Jugoslavien 1999 och Libyen 2011 med ett stort antal civila dödsoffer.

För det andra lyfter Anton det ”uttjatade mantrat att en gång för alla göra upp med att Sverige antingen är neutralt eller alliansfritt – vi är varken eller.” Leder ett NATO-medlemskap till att vi blir neutrala och alliansfria? Eller tycker Anton att vi ska dela upp världen i allianser och motallianser? Tycker Anton, som skriver under som socialdemokrat, att vi ska leva i ett säkerhetsläge där vi definierar ”fienderna i öst”. Ska socialdemokratin där internationell solidaritet varit vägledande ord, plötsligt kastas i avgrunden, för att vi förpliktar oss ett NATO-medlemskap? Jag känner inte igen mig i den beskrivningen och absolut inte inom socialdemokratin som bygger på samarbeten över alla gränser – inte bara vissa.

För det tredje ”NATO är en försvarsallians och inte en angreppspakt.” Tja, jag är tveksam till detta. NATO har bedrivit, och bedriver, bombkampanjer mot misshagliga regimer så som Jugoslavien 1999 och Libyen 2011 med ett stort antal civila dödsoffer. Om detta inte inger ett stort förtroende för mig, ger det med största sannolikhet inte Ryssland ett stort förtroende när vi sedan ska kräva att dom respekterar folkrätten och diplomatiska lösningar. Men det kanske bara är en liten parentes för Anton och andra NATO-förespråkare. För mig, och många andra, är det ett värre hyckleri än det som påstås i artikeln.

  • Agna Bešlija Medlem, SSU Växjö

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.