Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: privat och Markus Ridal

Foto: privat och Markus Ridal

Fler fängelser löser inte Sveriges problem, Sigge Jansson

Att skicka intagna till Rwanda vore fruktansvärt, men det borde inte undvikas genom att bygga nya svenska fängelser. Ska kriminaliteten knäckas behöver socialdemokratin stå för egna lösningar, skriver Hugo Ridal, kassör för SSU Sundbyberg, i en replik till Sigge Jansson.

I sin debattartikel skriver Sigge Jansson, ledamot i SSU Uppsala, att staten behöver satsa pengar på att bygga nya fängelser i Sverige, istället för att skicka intagna fångar till andra länder. Det är positivt, men enbart om man utgår från högerns ståndpunkt. Vår organisations politik borde däremot vila på egna politiska uppfattningar som löser de faktiska samhällsproblemen. I detta fall stavas problemet ”segregation”.

Alla sidor av svensk politik landar idag i att den växande gängkriminalitetens födelse kom med massinvandringen. Skillnaden mellan oss och högern är dock att de tycker att problemet var just invandringen, medan vi menar att det var den bristfälliga integrationen. En stor mängd människor kom till Sverige samtidigt utan att kunna tala svenska, få stöd av samhället eller fördelas mellan olika kommuner och stadsdelar. Tillsammans med marknadsliberala experiment skapade det den ultimata degen för ett misslyckande. Det utmynnade i en fruktansvärd gängkriminalitet – men i grund och botten en påtaglig otrygghet och ojämlikhet inom vår befolkning.

För att klara regeringens mål för byggandet av fängelseplatser och samtidigt bibehålla rättssäkerheten skulle fler än 32 nya anstalter behöva byggas, enligt Sveriges Television. Bara anläggningskostnaderna skulle då uppgå till mer än 64 miljarder kronor. Det är ungefär 40 gånger så mycket som regeringen tillförde till skolan i år. Eftersom all forskning har visat att höjda straff marginellt påverkar kriminaliteten, ter det sig märkligt att vilja satsa en sådan stor bunt sedlar på detta. Man kan likna utgiften med Gudrun Schymans pengabränning – det sänder en signal men får ingen reell påverkan. Jag har ett annat förslag: lägg pengarna på skolan och integrationen!

Att unga människor möts och interagerar med folk från andra bakgrunder, talar vårt gemensamma språk, får en utbildning som leder till det avgörande första jobbet och sedan kan ha råd med sin första bostad låter oss undvika kriminaliteten innan den ens har uppstått. Det gör vår befolkning tryggare, gladare och rikare – en riktig kombination!

Skribenten skriver att ”Sverige är, och ska fortsätta vara, en rättstat och ett tryggt välfärdssamhälle”. Jag kan inte göra annat än att instämma. Det kan emellertid inte uppnås om vi hela tiden viker oss efter högerns utspel.

Vi måste därför fortsätta stå upp för vanligt folk och lyssna på forskningen. Socialdemokratin behöver också våga ta fram egna problemlösningar, inte komma med halvdana förslag vars enda syfte är att vara lite bättre än högerns. Det är så, och enbart så, som vi på riktigt bevarar rättssäkerheten.

Hugo Ridal, kassör för SSU Sundbyberg

Denna artikel är en replik:
Bygg fängelser eller äventyra rättsstaten

  • Hugo Ridal Kassör för SSU Sundbyberg

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.