Den socialdemokratiska opinionsportalen

Bekräfta villkor

För att kunna använda systemet så måste du vara en registrerad användare som aktivt godkänner följande villkor:

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och epost.
  • Syftet med en sådan behandling är för att kunna erbjuda inloggning till Folkhemmet.
  • Du lämnar själv dina personuppgifter vid registrering av användarkontot och uppgifterna är nödvändiga för att kunna använda vissa funktioner på Folkhemmet.
  • Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
  • Dina uppgifter kommer att sparas så länge du väljer att vara registrerad hos oss.

Bekräfta att du läst igenom villkoren