Den socialdemokratiska opinionsportalen

Bild på SSU:are i Pridetåget 2018

Foto: SSU

S måste ge unga framtidstro igen

I sommar väntar maktskifte i SSU. Folkhemmet har bett båda kandidaterna till förbundsordförandeposten att skriva om sin vision och om framtiden. Lisa Nåbo skriver om

Coronapandemin har drabbat äldre och riskgrupper hårdast, men även unga har fått göra stora uppoffringar under året i form av distansundervisning, arbetslöshet och inställda fritidsaktiviteter.

Folkhälsomyndigheten har varnat för att pandemins konsekvenser riskerar att förlora en hel generation.

Det måste gå före överskottsmål och fler liberala skatteavdrag.

Pandemin har även blottlagt de klassklyftor och brister i välfärden som finns. Nu måste Socialdemokraterna våga vara modiga och investera i välfärd, jobb och en snabbare klimatomställning för att bygga ett bättre samhälle och ge unga framtidstro igen. Det måste gå före överskottsmål och fler liberala skatteavdrag.

Oron tär

Pandemin har slagit hårt mot de branscher som sysselsätter många unga. Att inte ha ett jobb att gå till påverkar ens vardag oerhört mycket - att vara orolig ifall man kan betala hyran och räkningarna tär på en.

Det i kombination med att många unga bor själva och inte kunnat träffa vänner och familj som vanligt, distansundervisning och inställda fritidsaktiviteter har lett till ensamhet och psykisk ohälsa.

I praktiken har det här året inneburit ett förlorat år för dagens ungdomsgeneration med mindre framtidshopp som konsekvens.

Den senaste rapporten från Ungdomsbarometern visar att fler unga oroar sig för framtiden samtidigt som färre ser möjligheter att påverka den. Det är i sig oroväckande.

Fyra krav till partikongressen

Jag kandiderar till SSU-ordförande och kommer driva på Socialdemokraterna för följande i den kommande höstbudgeten och på partikongressen:

Satsa på fler trygga jobb och billiga bostäder

Den höga ungdomsarbetslösheten behöver bekämpas genom satsningar på sommarjobb och fler utbildningsplatser som leder till jobb. Arbetsförmedlingen behöver ta ett större ansvar för att ge alla unga rätt insatser så snabbt som möjligt och planerade privatiseringen av Arbetsförmedlingen behöver skrotas.

Många unga har också svårt att flytta hemifrån. Här behövs ännu större satsningar på fler billiga hyresrätter. Socialdemokraterna måste lova Sveriges unga att marknadshyror inte genomförs - det är inte vad Sveriges unga och studenter behöver nu.

Kompletteringsmöjligheter till distansgenerationen

Distansundervisningen har slagit hårt framförallt mot gymnasieeleverna. Man har inte haft samma möjligheter att tillgodogöra sig kunskap och prestera på examinationer.

Det säger sig självt - att inte ha en lärare bredvid en som förklarar gör det svårare att förstå. Därför behöver regeringen kompensera de gymnasieelever som drabbats av distansundervisningen, exempelvis genom utökade möjligheter till kompletteringar på komvux eller särskilda intagningskvoter till högskolan.

Laga revorna i välfärden

Coronapandemin har blixtbelyst bristerna i äldreomsorgen och sjukvården. Många unga jobbar inom äldreomsorgen på otrygga timanställningar. Det ska finnas möjlighet till deltid för de som vill, men normen ska vara heltid och delade turer måste avskaffas.

Det är dags för tryggare anställningsvillkor och bättre arbetsmiljö i välfärden. Det kräver mer resurser, inte fler skattesänkningar.

Ta chansen till en snabbare klimatomställning

Coronapandemin har visat att vi kan ställa om ifall det verkligen är akut. Klimatkrisen är också akut. Regeringen har gjort mycket på miljö-och klimatområdet men mer behöver göras för att nå klimatmålen.

Det är dags att sluta dalta med de största företagen som släpper ut mest och göra det dyrare att släppa ut. Socialdemokraterna måste presentera en miljöpolitik som både ger resultat men som också får oss unga att känna hopp för framtiden.

Med de här reformerna kan vi bygga ett bättre samhälle än det vi hade innan pandemin och ge framtidstro till unga igen.

SSU är det politiska ungdomsförbund som har störst möjlighet att påverka politiken för dagens unga — som ordförande kommer jag ta den möjligheten på största allvar.

  • Lisa Nåbo Förbundsordförande för SSU

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.