Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: privat

Foto: privat

Vi följer en massaker i realtid, Kristofer Åberg

För de som lever i en diktatur styrd av en terrorklassad organisation råder det inte fri opinionsbildning eller yttrandefrihet. Jag vill såklart också att Gazas befolkning ska leva i frihet från Hamas, men de tusentals barn som dödats är inte terrorister, skriver Lejla Grebic, ledamot i SSU Göteborg, i en slutreplik till Kristofer Åberg.

Oskyldiga barn, kvinnor och män dör eller fördrivs från sina hem just nu i Gaza medan världen ser på. Sedan min artikel publicerades i november har ytterligare 18 000 människor dött i Gaza enligt OCHA Länk till annan webbplats.. Det innebär att över 30 000 människor har mist sina liv på fyra månader.

Kristofer Åberg väljer i sin replik att spekulera fritt kring mina påståenden om att Hamas inte är Palestina. Jag menar det jag skrev. Hamas är en terrororganisation som varje demokrat bör fördöma. Att Hamas inte är Palestina borde säga sig själv – två miljoner civila bär inte kollektivt ansvar för 7 oktober-attackerna och inte heller för Hamas styre.

Senast Gazas befolkning fick rösta var år 2006 då Hamas vann valet. Sedan dess har det inte hållits några allmänna och fria val i Gaza. För de som lever i en diktatur styrd av en terrorklassad organisation råder det inte fri opinionsbildning eller yttrandefrihet. Jag vill såklart också att Gazas befolkning ska leva i frihet från Hamas, men inte på bekostnad av tusentals och åter tusentals civila människors liv. Att barnen i Gaza ska bestraffas för Israels och Hamas krig är orimligt. De tusentals barn som dödats är inte terrorister, de är helt oskyldiga och borde, likt alla människor, ha rätt till liv.

Blockaden av Gaza har pågått lika länge som Hamas suttit vid makten och flera humanitära kriser har drabbat befolkningen, även långt innan kriget bröt ut i slutet av förra året. Enligt FN Länk till annan webbplats. har blockaden av Gaza skadat den civila befolkningen långt mer än vad den stoppat införseln av vapen. Samtidigt har ekonomin påverkats kraftigt av Israels blockad och arbetslösheten har länge varit en av världens högsta.

Tusentals barn i Gaza har berövats sina mänskliga rättigheter – tillgången till utbildning, sjukvård och rent vatten är kraftigt begränsade till följd av blockaden och mer än hälften av befolkningen är i behov av livsmedelsstöd från FN. Innan kriget var en halv miljon barn i Gaza i behov av stöd för psykisk ohälsa. Nu befarar UNICEF Länk till annan webbplats. att nästan alla barn i Gaza är i behov av psykologiskt stöd. Samtidigt hindras humanitär hjälp från att nå de krigsdrabbade.

Ett fritt Palestina kan inte skapas på odemokratiska grunder, men demokratifrämjande arbete kan inte genomföras i krig. Det tjänar inget till att bygga upp skolor som rivs dagen efter. Det går inte att säkra sjukvården i ett sjukhus som riskerar att utsättas för flyganfall. En demokrati kan inte byggas i ett samhälle där barn växer upp på flykt från sina hem och med ett konstant överhängande hot om döden. Just nu straffas en hel befolkning, och det absolut viktigaste är att vi får till ett omedelbart eldupphör.

Åberg påstår att jag menar att sociala medier ska vara en vägvisare i politiken. Det är en absurd feltolkning. Politiker ska självklart inte stirra sig blinda på sociala medier och agera utifrån dem. Men vi lever i en förändrad värld där sociala medier får ett allt större inflytande på hur vi konsumerar nyheter och information, och kriget som pågår just nu i Gaza är det mest dokumenterade kriget i modern tid. Nej, Åberg, ingen har hävdat att politiker ska basera sin politik på detta. Däremot kan det inte passera obemärkt förbi att vi följer en massaker i realtid. En massaker som kommer att sätta sin prägel på världen i många år framöver.

Nu har fördömanden äntligen kommit från vårt parti, men det tog tid. Tid som vi inte har råd att ödsla när det gäller människors rätt till liv. Just nu sker omfattande attacker mot Rafah i södra Gaza, ett område som israelisk militär länge hävdat ska vara en säker zon. Detta är inte enbart ett försök att utplåna Hamas, utan en direkt attack mot civilbefolkningen i Gaza.

Jag vill tro att alla socialdemokrater tror på en värld i fred och på en tvåstatslösning där både palestinier och israeler kan leva i fred och frihet. För att detta ska bli verklighet måste kriget i Gaza stoppas och rättvisa skipas. Det går inte att bomba sig till fred. Befria Gaza och befria Palestina.

Lejla Grebic, ledamot i SSU Göteborg

Denna artikel är slutreplik i en replikrunda:
Ni måste stå på rätt sida av historien, politiker
Hamas måste bort om det ska bli fred

  • Lejla Grebic Ledamot i SSU Göteborg

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.