Den socialdemokratiska opinionsportalen

Nu är det dags att lyfta villkoren för oss inom äldreomsorgen!

Äldreomsorgen

Foto: Shutterstock/GagliardiPhotography

Den dåliga och stressiga arbetsmiljön inom äldreomsorgen gör personalen sjuk. Det är dags att politikerna tar ansvar för att förbättra villkoren inom äldreomsorgen. Arbetsmiljölagarna måste gälla även för oss som arbetar här.

Villkoren för oss som arbetar inom äldreomsorgen har förändrats. Dagens personal har tilldelats så många ytterligare arbetsuppgifter att huvuduppdraget, att ge tid och uppmärksamhet till de gamla, får stryka på foten. Många boenden saknar idag köksbiträden, vilket gör att vårdpersonal tvingas springa mellan köket och arbetet ute på “golvet”.

Efter denna knapphändiga handledning är det vårt ansvar att efter bästa förmåga se till att övningarna genomförs.

Vi som arbetar inom äldrevården har även fått sjukgymnasternas arbete på oss. Om en vårdtagare behöver rehabilitering kommer sjukgymnasten och visar oss vilka övningar den enskilde behöver. Vi blir instruerade en gång för att se hur övningarna ska utföras. Efter denna knapphändiga handledning är det vårt ansvar att efter bästa förmåga se till att övningarna genomförs, med en lunta papper med bilder på övningarna som enda guide.

Utöver dessa tillkomna yrkesgruppers arbetsuppgifter så har vi vårt egna vård- och omsorgsarbete; Hjälpa och stötta de gamla att tvätta sig, klä sig, äta och få medicin. Vi beställer maten, medicin, förbrukningsmaterial och inkontinensskydd. Vi har ombudsroller så som larmombud, brandombud, kostombud, dokumentationsmbud, hörselombud och registrator för senior alert. Senior alert är ett verktyg för att upptäcka om det finns risk för tryckskada, undernäring, fallrisk m.m. Även andra skattningsskalor ska göras.

Vi bokar frisör, fotvård och tandläkarbesök och ledsagar till dem. Vi är kontaktpersoner och har oftast hand om pengar som ska bokföras och redovisas samt utför viss städning.

Vi ska dokumentera om vårdtagarna, utföra kontroller som blodtrycksmätning, väga, mäta, vi ska lägga om sår, ge insulin, spola katetrar, ge sondmat och sköta stomier. Vi ska meddela arbetsterapeuter om det är vårdtagare som har behov utav rullator, duschpallar eller andra hjälpmedel.

Utöver allt detta så ska vi försöka hinna prata med de gamla. Göra så att de känner sig sedda.

Det är svårt. Vi som är vårdpersonal blir stressade av allt det här.

Det verkar väldigt svårt att förbättra arbetsmiljön när man hela tiden får svaret att det inte finns pengar.

Det verkar väldigt svårt att förbättra arbetsmiljön när man hela tiden får svaret att det inte finns pengar. Men när man pratar med Arbetsmiljöverket så säger de att det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön inte gör personalen sjuk. Det finns ingen prislapp på det.

Ska vi normalisera att den som jobbar inom äldreomsorgen blir sjuk av stress och dålig arbetsmiljö? Gäller inte arbetsmiljölagarna oss? Det är dags att politikerna tar ansvar för att förbättra villkoren inom äldreomsorgen!

  • Maria Nilsson Undersköterska på äldreboende

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.