Den socialdemokratiska opinionsportalen

Renskötsel i Sverige

Foto: Mats Andersson/Wikimedia Commons

Renägandet är på liv och död

Att döda eller skada renar bör klassas som hatbrott. Våldet mot djuren begås i princip alltid för att skada samer, skriver Elin Nejne.

”Renar är bättre än människor” som karaktären Christoffer sjunger i Frost. Det är jag villig att hålla med om. Renskötseln är för många samer ett heltidsarbete och ens enda inkomst. Arbetet pågår året runt och påverkar livet på många sätt. Det innebär bland annat att behöva ha bostad på var sida av länet för att kunna vara nära renarna under både vinter- och sommartid. Renen är dock mer än bara en inkomstkälla.

Mellan renägaren och renen uppstår ett band, likt mellan en hund och dess ägare. Allt som händer renen påverkar renägares oro och känslor. Renen är för många också en styrka i sin samiska identitet då den är kopplad till språket, traditioner och kulturen. Många ord som används inom renskötseln finns inte på svenska och därav blir det samiska språket av stor betydelse.

Döda renar efter Girjas

November 2019 jagade en chaufför renar med lastbil samtidigt som det filmades och sedan lades ut på internet. Detta med syfte att den var ett skämt. Chauffören nekar till att det ska röra sig om djurplågeri.

I början på 2020 rapporterades det febrilt i tidningar och radio om dödade renar. Detta då det uppstått frustration efter Girjasdomen. Det spreds hat och hot på sociala medier om att göra diverse skadliga handlingar mot renar och människor. Renar sköts och lämnades för att lida i flera timmar.

Under påskhelgen 2021 kunde sameradion rapportera om djurplågeri i Pajala. Någon hade avsiktligt jagat och sedan kört över en ren som orsakat enormt lidande. Renen lämnades för att dö en plågsam död.

Mer än bara egendom

Dessa upprepade avskyvärda handlingar mot renen är indirekt riktat mot renägaren. Eftersom att renarna är både en inkomstkälla och har en emotionell betydelse ges det en direkt möjlighet till hatarna att kunna skada renägares integritet. Det är lättare att döda renar och komma undan med det än att döda människor.

Det behövs ta ett krafttag mot hatet gentemot samerna. Det behövs en förändring i den nuvarande lagstiftningen. Idag är brott mot renar klassade som stöld eller förstörelse av egendom då renen inte är ett vilddjur. Brott mot renar bör klassas som hatbrott då man går på renarna för att visa sitt hat mot samer. Detta skulle göra att polisen har en anledning att göra brottsplatsundersökningar då hatbrott har en högre straffvärde. Det skulle tas mer på allvar helt enkelt.

Varje död ren tär på en renägares psykiska mående. Det är redan vedertaget att den psykiska ohälsan är hög bland renskötande samer och löper stor risk för självmord. Det här är på allvar - på liv och död.

  • Elin Nejne Vice ordförande i SSU Västerbotten

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.