Den socialdemokratiska opinionsportalen

Fotografi över ett oljefält

Äger du vinsten från en nedsmutsande verksamhet så äger du även ansvar för att hantera dem negativa konsekvenserna. Foto: Ryan Lackey, Flickr

Näringslivet får skatterabatt för klimatförstöringen

Kapital smutsar ner miljön, inte människor. Miljö- och klimatdebatten kräver därför en ny ansvarsfördelning utifrån världens extrema klimatojämlikhet, skriver Marcus Karlén, statsvetare och förtroendevald.

100 företag står för över 70 procent av världens utsläpp, enligt en studie Länk till annan webbplats. från Stockholm Resilienscentrum.

Individens flyg-, kött-, konsumtions- och klimatskam måste av just den anledningen flyttas från världens snart 8 miljarder invånare till 100 internationella verkställande direktörer. Vi måste inse att vår planetära överlevnad idag återfinns på 100 bolagsstämmor.

Riksrevisionen Länk till annan webbplats. slår fast att svenska hushåll betalar 20 gånger mer i klimatskatter än näringslivet. Sveriges näringsliv står för 80 procent Länk till annan webbplats. av landets utsläpp.

Enskilda individer saknar makt

Dagens system är sannerligen ineffektivt och orättvist. Enskilda individer utan storkapital saknar makt att påverka och kan därför aldrig bli galjonsfigur för andras brist på ansvar.

Ingen enskild människa utanför Sveriges eller världens kapitalelit kommer någonsin vara i närheten av storföretagens fantasisummor till utsläpp och miljöpåverkan.

En handfull företag producerar dessutom nästan all världens bekämpningsmedel och palmolja. Fortsätt därför att upptäcka världen, sluta klimatkompensera och förslavas inte av innehållsförteckningen.

Kapital betyder ansvar

Som individ utan en massiv aktieportfölj krävs miljontals aktiva miljö- och klimatsmarta val för att motsvara en ny hållbarhetsparagraf i ett av världens klimatdestruktiva företag.

Det saknas en grundförståelse för att kapital betyder makt och att ansvar måste bli konsekvensen. Ditt ansvar som individ i klimatomställningen motsvarar tjockleken på din plånbok - minimalt i dagens extrema klimatojämlikhet.

Tillhör du ett kapitalintensivt, nedsmutsande företag borde ditt miljö- och klimatansvar funnits med sedan den första globala klimatlarmrapporten.

  • Marcus Karlén Statsvetare och förtroendevald (S) i Stockholm

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.