Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Victor Moussa, Shutterstock

Foto: Victor Moussa, Shutterstock

Avkriminalisera för eget bruk

Den Socialdemokratiska partiledningen har en arrogant inställning till expertmyndigheterna. Avkriminalisering för eget bruk, tillsammans med andra förebyggande återgärder, är framtiden för en modern narkotikapolitik, det skriver SSU-Kongressombud från SSU Östergötlands delegation.

1990 hade Portugal en av de högsta dödligheterna till följd av överdoser i hela EU, där cirka 1% av befolkningen brukade heroin. Idag har de istället bland EU:s lägsta. Det desperata läget ledde till att politikerna övergav gamla föreställningar och prioriterade och investerade i området. Politikerna gjorde flera och större på den tiden kontroversiella reformer, däribland en avkriminalisering för eget bruk, för att vända trenden. Detta är precis vad vi inom SSU Östergötland anser måste hända även i Sverige, vilket är varför vi driver en reformering av drogpolitiken mot SSU:s Förbundskongress denna vecka. 

Vård framför straff är vad vi, och stora delar av forskningen, anser ger bäst resultat för att minska dödstalen.

Eftersom det fortfarande är olagligt och straffbart med böter eller till och med fängelse för droganvändning så sänder det ut ett tydligt budskap: Samhället ser beroende som ett val snarare än en sjukdom. På samma sätt som man inte straffar människor med ett självskadebeteende, eller ett annat beroende, borde inte droganvändning eller innehav av droger för eget bruk vara kriminellt. Istället vill vi att samhället i samråd med brukaren ska ta fram vårdlösningar som passar bäst. Vård framför straff är vad vi, och stora delar av forskningen, anser ger bäst resultat för att minska dödstalen. Bland annat för att brukare i högre grad vågar uppsöka vård när de inte riskerar rättsliga konsekvenser.

Det krävs dock betydligt mer för att undvika överdoser och minska våra dödstal, vilket oftast glöms bort i debatten. Därför driver vi även att beroendevården ska stärkas rejält och att livräddande insatser till brukare ska bli mer tillgängligt för alla som behöver det. Exempel på sådana insatser är utdelning av naloxon-nässpray för att bekämpa opioid-överdoser. Dessa var för bara några år sedan olagliga för sjukhusen att ge ut, och fortfarande idag är det allt för få platser som erbjuder denna billiga och livräddande insats. Även sprutbyten, vilket förhindrar att dödliga sjukdomar sprids via använda sprutor, måste enligt oss finnas lättare tillgängligt över hela landet. Dessutom måste vi öka anslagen till beroendekliniker, som gör ett fantastiskt förebyggande arbete, och se till att fler öppnas. 

Allt detta tillsammans med en avkriminalisering leder till att vi räddar liv, och att vi på sikt minskar drogkonsumtionen och stryper stora delar av de kriminella gängens inkomstkällor. 

Det vi vill är att polisens resurser ska gå till att ta fast de individer och kriminella gäng som tjänar pengar på människors drogkonsumtion och beroende istället för att ta fast enskilda brukare.

Debatten om Sveriges drogpolitik är präglad av begreppsförvirring och missförstånd, ända upp till regeringsnivå. Därför vill vi vara tydliga med att vi anser att all typ av försäljning och produktion av droger ska förbli olagligt och straffas hårt. Det vi vill är att polisens resurser ska gå till att ta fast de individer och kriminella gäng som tjänar pengar på människors drogkonsumtion och beroende istället för att ta fast enskilda brukare. Där ser vi att Regeringen redan nu gör mycket bra i arbetet med att bekämpa de kriminella gängen. 

Tyvärr ser vi också hur dagens drogpolitik inte grundar sig i fakta, utan snarare i en vidskeplighet och en uråldrig retorik, direkt hämtad från USA:s misslyckade “War on Drugs”. Regeringens företrädares uttalanden i frågan har varit präglade av ignorans och okunskap. Dessa är fullständigt omöjliga för oss att förklara eller försvara för unga väljare. Både Folkhälsomyndigheten och SKR efterfrågar att frågan om kriminalisering ska ingå i Regeringens utredning kring drogpolitiken, men Socialdemokraterna vägrar och går därmed emot sina egna expertmyndigheter. Det är en skrämmande och arrogant inställning till forskning och vetenskap som vår partiledning visar prov på, som nästan går att jämföra med delar av högerns konspiratoriska klimatförnekelse.

Genom bevarandet av en misslyckad politik prioriterar Socialdemokraterna att kunna slå sig för bröstet mot väljarna och skryta om “hårdare tag” mot droger framför att faktiskt få ned dödstalen. Det är inget mindre än ett svek, och pinsamt för ett statsbärande parti. Vi kräver förändring.  

  • Marcus Hägglund SSU-Kongressombud, SSU Östergötland
  • Nor Ackelman Elonius SSU-Kongressombud, SSU Östergötland

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.