Den socialdemokratiska opinionsportalen

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Stefan_L%C3%B6fven_och_Fredrik_Reinfeldt_efter_slutdebatten_i_SVT.jpg

Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia

Så hade Löfven kunnat rädda Sveriges framtid

Löfven hade kunnat rädda klimatet och säkra Sveriges framtid redan 2018. Det som hade krävts var en historisk presskonferens där nya ministrar och en rad reformer presenterades, det skriver Jesper Lindholm, socialdemokratisk kommunpolitiker i Sundbyberg.

När covid slog till ställde Sverige om för att rädda liv. Regeringen borde ha gjort samma sak efter den extrema värmeböljan 2018. Den orsakade de värsta skogsbränderna i modern tid och uppemot 600 svenskar kan ha dött på grund av hettan. Trots det är Sveriges klimatinsatser fortfarande otillräckliga. FN varnar nu för klimatkatastrof om inte mer görs. Sommarens översvämningar och skogsbränder i Sverige och de dödliga extremvädren runtom i världen är hemska händelser men även politiska möjligheter för att skapa opinion och agera storskaligt.

Såhär hade Löfven kunnat nyttja krismedvetenheten efter värmeböljan 2018:

“Välkommen till denna presskonferens på Rosenbad, idag den 31 augusti 2018 - den sista dagen på en extrem sommar. Stockholms medeltemperatur i juli är den högsta sedan mätningarna började år 1756. Redan i maj larmade bönderna om vattenbrist, uttorkade skördar och nödslakt av djur. Medan vi alla har kämpat med hettan, så har den varit dödlig för äldre och sjuka. Fler har förlorat sina liv än vanligt. Därtill har vi haft de största skogsbränderna i modern tid. Hundratals personer har tvingats evakuera från sina hem. Klimatkrisen är här. Det är radikalt och farligt att fortsätta förstöra klimatet. Det pragmatiska är att ställa om nu. Jag har bjudit in alla partiledare till krismöte för nationell samling – vi måste tillsammans skära ner utsläppen och anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Dessutom presenterar regeringen flera krisåtgärder redan idag:

 • Fredrik Reinfeldt utses till ny minister för omställning till ett förändrat klimat, så att Sverige är anpassat för framtiden.

 • Jytte Guteland utses till internationell klimatminister med ansvar för att driva en stark klimatlinje i internationella samarbeten.

 • Vi inför ett medborgarråd för klimatomställning. Frankrike har nyligen inrättat ett liknande råd. Rådet ska representera befolkningen och olika regioner. De ska ta fram de åtgärder som behövs enligt Parisavtalet.

 • Vi tillsätter kommissioner för att förändra hur vi bor, reser, konsumerar och producerar. I kommissionerna ingår partier, närings- och föreningsliv samt experter.

 • Bostadskommissionen ska se över hur vi kan bygga hållbart och ställa om våra bostäder och städer till ett förändrat klimat med värmeböljor, skyfall, översvämningar, jordskred och ras.

 • Regeringen inför ett stöd för att klimatanpassa sjukhus, vårdhem och boende för äldre.

 • Statens fastigheter ska få ner utsläppen och anpassa fastigheterna till ett varmare klimat. Kanske kan vi ha solpaneler här på Rosenbad? Staten ska vara ett föredöme.

 • Vi kommer att införa ett ROT-avdrag för att anpassa fastigheter mot extremväder, öka växtligheten, minska utsläpp och främja biologisk mångfald.

 • Regeringen vill öka mängden träd och grönska i Sverige, särskilt i våra städer. Det suger upp koldioxid och det sänker temperaturen i omgivningen.

 • Vi inför avdrag för cykel åt varje 18-åring då cykling leder till en stor samhällsekonomisk vinst. Tidigare mönstrade Sverige varje 18-årig man - nu kan vi se till att varje 18-åring får rulla mot en bättre framtid.

 • Regeringen inför ett statsbidrag till kommunerna för att bygga om städerna från bilism mot cykling. Det är viktigt då bilar orsakar utsläpp och värmer upp städer.

 • Regeringen inför ett reseavdrag för de löntagare som cyklar till jobbet och till arbetsgivare som erbjuder cyklar till sina anställda.

 • Vi förbjuder inrikesflyg på sträckor där snabbtåg finns. Exempelvis flyg mellan Stockholm-Göteborg har få tidsvinster och innebär stora samhällskostnader.

 • Regeringen ska satsa på att ta fram elflyg och ge stöd till forskningen om detta.

 • Vi föreslår höjd skatt på flyg över tid enligt ett stigande index.

 • Regeringen sänker även skatten på tåg- och bussresor.

 • Vi begär att EU förbättrar tågresandet. Så att det blir enklare, snabbare och billigare att resa med tåg till andra länder.

 • Regeringen inför ett bidrag för laddstolpar och krav på att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar erbjuder laddstolpar åt de boende.

 • Vi kommer att göra skolmaten vegetarisk. Dessutom kommer vi ge riktlinjer om klimatsmart mat inom resten av offentlig sektor.

 • En industrikommission ska se över produktionen och dess utsläpp. Tillsammans - stat och näringsliv - kan vi få ner utsläppen och trygga framtidens marknader.

Kritikerna kommer säga att vi gör för mycket. Men klimatkrisen är redan här och tiden är på väg att rinna ut. Dessutom är det billigare och enklare att agera nu än att vänta tills katastroferna slår till. Vi tar ansvar för människoliv och Sveriges framtid. Kritikerna får ta ansvar för de fruktansvärda konsekvenserna som kommer av att förstöra klimatet. Regeringen vill inte se mer skog brinna upp, fler svenskar evakueras från sina hem och fler äldre dö. Vi vill förbättra våra liv med cyklar och elbilar, grönare städer och bättre bostäder. Genom handling idag skapar vi en bättre vardag och en hoppfull framtid. Klimatkrisen är vår största utmaning och mitt budskap är tydligt: tillsammans klarar vi det. “

 • Jesper Lindholm Kommunpolitiker (S) i Sundbyberg

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.