Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Avverka inte värdefull skog för kortsiktiga vinster

Vi måste stärka skyddet för värdefull skog, och minska risken att den avverkas för kortsiktiga vinster. Det skriver Kiyana Hakimi, medlem i SSU Stockholm.

Det är med stor besvikelse jag läser att ännu en värdefull skog har avverkats: Norrtäljeskogen norr om Stockholm. Det spelade ingen roll att Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen Roslagen och Stockholms svampvänner protesterat och begärt formellt skydd av skogen till både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Tydligen stod egenvärdet av att bevara skog med höga registrerade naturvärden inte lika högt som möjligheten för kortsiktig vinst.

Regeringens proposition

Länsstyrelsens grund för att inte skydda Norrtäljeskogen var till stor del den nya lag som Riksdagen antagit efter regeringens proposition som stärker äganderätten för skogsägare och gör formellt skydd av skog relativt frivilligt för markägare. Länsstyrelsen valde trots att skogen är en kalkbarrskog som enligt EU:s art och habitatdirektiv räknas som en sällsynt och prioriterad skogstyp, att tillåta avverkning. Att trots skogens stora naturvärden lägga ansvaret på enskilda markägare är ingenting mer än politisk naivitet. Eftersom den rika floran av sårbara svampar som hotades av avverkningen är så pass viktiga för den biologiska mångfalden borde det kunnat ske ett undantag från markägarnas perspektiv och skyddat skogen.

Riksdagen har tagit beslut om regeringens proposition som lyfter stärkt äganderätt och att formellt skydd av skog i huvudsak ska utgå från frivillighet från markägarna. Det var denna proposition som lade stor grund till Länsstyrelsen beslut att inte ge ett formellt skydd till Norrtäljeskogen. Att därmed lägga ansvaret på enskilda markägares samvete är inget mer än politisk naivitet. Enligt EU:s art och habitatdirektiv är kalkbarrskog som den i Norrtälje faktiskt innefattades av som sällsynt och en prioriterad skogstyp. Den rika floran av sårbara svampar som medföljde är viktiga för den biologiska mångfalden. Borde därmed inte det ha skett ett undantag från markägarnas perspektiv när denna skog var så värdefull och unik?

För det räcker inte att ge varandra en klapp på axeln för att det svenska skogsbruket är bättre än Brasiliens avverkning av Amazonas.

Som politisk engagerad i SSU har en stor tid av mitt engagemang lagts på att övertyga ungdomar men även mig själv vikten av att inte bara sura på soffan utan att faktiskt ta ställning och engagera sig för att skapa förändring. Men så uppenbart dåliga miljölagar och beslut som de som användes för att avverka Norrtälje skogen gör det svårt att inte bli pessimist.

Riktlinjerna för vilka skogar som uttryckligen bör få formellt stöd är för lama och hänger inte med internationella direktiv, såsom EU:s art och habitatdirektiv. För det räcker inte att ge varandra en klapp på axeln för att det svenska skogsbruket är bättre än Brasiliens avverkning av Amazonas. Skit stinker ändå. Att skydda fridlysta och hotade arter ska stå över att skydda kapital. Vi måste värna djur- och växtliv i Sverige.

  • Kiyana Hakimi Medlem, SSU Stockholm

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.