Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Lucia: en legend om mäns våld mot kvinnor

Lucias död orsakades av en svartsjuk man. Detta våld mot kvinnor har levt vidare och är än idag en sjukdom som förpestar vårt samhälle. Låt Lucia bli en dag av reflektion över vad traditionen innebär, skriver Olivia Karlsson Lexberg, medlem i SSU Göteborgsområdet.

"Natten går tunga fjät rund gård och stuva”, “Ute är mörkt och kallt i alla husen” eller “Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring.” Sånger vi alla sjungit och hört en extra tidig morgon, på julavslutningar och på arbetsplatsen.

Luciafirandet är en symbol för Sverige. Inget annat land förutom våra nordiska grannländer har ett firande som detta. Lucia är sången och ljusets högtid, en dag som landets alla skolbarn övar inför veckor i förtid.

Den 13 december vaknar uppspelta barn för att lussa. Det verkar finnas ett luciatåg på varje skola, ålderdomshem och sjukhus. Det är den dag då vi firar till äran av en ung kvinna som mördades därför att hon inte ville underkasta sig en mans kontroll.

Enligt legenden var Lucia en ung kvinna som föddes på 280-talet till en förnäm familj i den sicilianska staden Syracusa. I hemlighet hade Lucia avgett ett kyskhetslöfte och hade som förhoppning att kunna skänka alla hennes jordiska ägodelar till de fattiga.

Hennes mor, som var änka, lovade bort henne till en adelsman för att säkra sin dotters framtid. Gång på gång lyckades Lucia skjuta upp giftermålet, medan hon desperat bad för att räddas från detta äktenskap, för hon stod fast vid sin avsikt av att inte bli varken maka eller mor och skänkte sin hemgift till de fattiga.

Lucias ratade friare angav henne därefter som kristen till kejsare Diocletianus, ståthållare på Sicilien, som hämnd. Detta var under de blodigaste åren av förföljelsen av kristna. Hon blev fängslad och torterad. De försökte sända henne till en bordell som straff, sedan försökte de bränna henne och dränka henne i kokande olja, men hon förblev oskadd. Slutligen stack Lucias bödel ett svärd in i henne och då dog hon.

Lucias död orsakades av en svartsjuk mans handlande. Detta våld mot kvinnor har levt vidare och är än idag en sjukdom som förpestar vårt samhälle.

Den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor är det dödliga våldet. Det bakomliggande motivet till det dödligt partnervåld är mannens behov av kontroll över sin kvinnan, enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Det dödliga våldet är en intensifiering av ett redan etablerat kontrollsystem i syfte att isolera och kontrollera kvinnan. I ett kontrollsystem ingår vanligtvis flera olika typer av våld: ekonomiskt, fysiskt, psykiskt, materiellt och sexuellt våld.

Sju av sexton kvinnor som mördades under 2016, mördades av män de försökte lämna, enligt Aftonbladet Länk till annan webbplats.. I år, 2022, misstänks tio kvinnor ha mördats av en man de haft en relation med, enligt Aftonbladet Länk till annan webbplats..

Tusentals kvinnor och barn i vårt land tvingas bo på skyddade boenden för att en man är beredd på att beröva dem livet än att mista kontrollen.

Legenden om Lucia är historia om en flicka som kämpade för sin tro, sin värdighet och sitt liv. Än idag kämpar flickor och kvinnor världen över för dessa fundamentala rättigheter.

Låt Lucia bli en dag av reflektion över vad traditionen innebär. Det traditionella röda bandet knutet runt Lucias midja symboliserar blodet som vällde ur hennes kropp. Reflektera över mäns våld mot kvinnor. Tänk på offren som inte längre finns med oss.

Olivia Karlsson Lexberg, medlem i SSU Göteborgsområdet

  • Olivia Karlsson Lexberg Medlem, SSU Göteborgsområdet

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.