Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Det är inte bara kvinnor som har mens

Samma binära könsnormer som finns i samhället finns också i viss utsträckning i vårt parti. Normer är svåra att göra sig av med, men det är ett viktigt arbete i kampen för jämlikhet, skriver Benjamin Olofsson, medlem i SSU Borås.

Det är ett vetenskapligt faktum att varken biologiskt kön eller det socialt konstruerade könet är binärt. Även om vi har kommit långt i Sverige är transpersoner fortfarande särskilt utsatta. Det är därför av ytterst vikt att vi socialdemokrater vet hur vi ska diskutera politiska frågor som påverkar transpersoner.

Här om dagen läste jag en intressant artikel om att koalitionsstyret i Jönköping med bland annat Socialdemokraterna infört gratis mensskydd på skolor – en fantastisk idé som har stor potential att stärka jämlikheten bland unga. Det är något vi som parti borde jobba för i hela landet.

Det jag hakade upp mig på var ordvalet. Det kommer vara gratis för alla kvinnor. Självklart är gratis mensskydd en viktig kvinnofråga, men ordvalet visar också på att vi nog inte riktigt är där kring hur vi pratar om kön.

Könsnormer i samhället är fortfarande generellt baserade i att folk antingen är man eller kvinna och, ännu djupare, att man identifierar sig med det biologiska kön man föddes med. Så är inte alltid fallet. För att ta ett exempel är det fullt möjligt för transmän, ickebinära och andra könsidentiteter att ha mens.

Det kan verka trivialt, men att tala med ett mer inkluderande språk kan kännas välkomnande för många. Tanken här är inte att lägga någon skuld specifikt på Jönköping heller, utan jag använder det som exempel på ett mer övergripande problem.

Jag tror inte heller att ordvalet kommer från illvilja, utan mer att man inte tänker på det. Man är otroligt nära att faktiskt vara inkluderande. Som det beskrivs i artikeln kommer skåp med mensskydd att ställas in på märkta toaletter. Här finns det ju inget som säger att det inte kan vara könsneutrala toaletter. Man ska också hålla en lektion om mens för alla vilket är ett bra steg till att dels vara inkluderande men också att kämpa för avstigmatisering av mens.

Jag tror inte jag är själv i att se Socialdemokraterna som ett progressivt parti som värnar om HBTQ+-personers rättigheter. Men samma normer som finns i samhället finns också i viss utsträckning i vårt parti. Normer är svåra att göra sig av med, men det är ett viktigt arbete i kampen för jämlikhet.

Hur vi pratar om politiska frågor relaterat till kön spelar roll. Vi bör försöka i så stor utsträckning som möjligt att vara inkluderande när vi diskuterar politik som kan påverka folk med olika könsidentiteter. Det är också viktigt att ha det i åtanke när vi tar politiska beslut.

Benjamin Olofsson, medlem i SSU Borås

  • Benjamin Olofsson Medlem i SSU Borås

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.