Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: privat och Dall-E2

Foto: privat och Dall-E2

SSU, låt oss slopa det vegetariska tvånget!

Medelklass-hipsters i storstaden tycker säkert att en organisation som bara serverar vegetarisk kost är lockande, men för arbetarklassen i småstäderna kan det döda engagemanget, skriver Elliot Norberg, ordförande för SSU Sundsvall och Ludvig Lind, ordförande för SSU Västernorrland.

Sedan förra förbundskongressen råder det inom SSU inte längre bara vegetarisk norm, utan vegetariskt tvång. Men om SSU ska vara en bred folkrörelse och nå ut till en bred skara av medlemmar landet över, är vi övertygade om att det är fel väg att gå att bestämma vad folk ska äta.

Vi som har bedrivit medlemsverksamhet i Norrland vet hur avskräckande och begränsande det vegetariska tvånget kan vara för ungdomar. Särskilt för de målgrupper vi behöver bli bättre på att värva.

Medelklass-hipsters i storstaden tycker säkert att en organisation som bara serverar vegetarisk kost är lockande, men för arbetarklassen i glesbydgen och småstäderna kan ett sådant krav vara orsaken att den nye medlemmen väljer att inte fortsätta sitt engagemang.

Om vi vill sänka trösklarna för engagemang i SSU, värva så många medlemmar som möjligt och fortsätta vara nordens största ungdomsförbund, måste vi ha verksamhet som är anpassad efter dagens verklighet. Om vi verkligen vill locka över väljare från de grupper vi har förlorat till andra partier, till exempel unga inom LO-yrken, måste vi också vara realistiska och inte tvinga på dem något som faktiskt inte är grundläggande varken för arbetarrörelsen eller SSU.

En del av er som läser denna text tycker säkert att det är onödigt, tidsslösande eller rent av töntigt att ta upp köttfrågan inom SSU. När frågan tas upp på nationella SSU-evenemang möts man ofta av en suck eller en avfärdande kommentar; “Det är onödigt att ta upp frågan. Vi håller inte med”.

Men faktum är att det på den senaste förbundskongressen var väldigt jämnt under omröstningen om huruvida SSU skulle bli helvegetariskt. Bara ett fåtal röster avgjorde denna stora interna förändring. Det är alltså ingen självklarhet att kött ska vara förbjudet inom SSU.

Tycker vi då att alla ska äta kött? Nej, självklart inte. Vi är för en vegetarisk norm inom SSU. Det ska alltid finnas bra vegetarisk och vegansk mat tillgänglig för de som vill ha det. Ingen ska exkluderas från vår verksamhet på grund av sin kost, och det är viktigt att vi minskar vår köttkonsumtion för att klara den gröna omställningen. Men vi tycker att det alltid ska erbjudas ett bra köttalternativ, så att även de medlemmar som föredrar kött ska bli mätta och ha energi för att kunna delta och koncentrera sig.

Vissa tänker säkert att man borde kunna klara sig utan kött några dagar, vid till exempel utbildningar på Bommersvik. Svaret är ju självklart ja, men en överväldigande majoritet av befolkningen är vana vid, och föredrar, att äta kött – endast cirka en av tio svenskar är vegetarian eller vegan. Därför tycker vi att det vore fullt rimligt att SSU erbjuder kött, så att medlemmarna både njuter av maten vi lägger pengar på, och känner att SSU är trevligt och välkomnande.

Det här är en fråga vi SSU:are själva har hela makten i. Det är ingen fråga där vi försöker opinionsbilda eller påverka partiet i hopp om att göra förändring, utan här kan vi själva göra en konkret förändring som direkt påverkar SSU och dess medlemmar.

Låt oss se till att SSU fortsätter vara en bred och öppen folkrörelse som välkomnar alla. Låt oss sllopa det vegetariska tvånget!

Elliot Norberg, ordförande för SSU Sundsvall
Ludvig Lind, ordförande för SSU Västernorrland

  • Elliot Norberg Vice ordförande för SSU Västernorrland
  • Ludvig Lind Ordförande för SSU Västernorrland

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.