Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

I Sverige lyssnar ingen förrän du är täckt av blåmärken

Om en person upprepat har utsatt någon för psykisk misshandel, bör personen straffas. Så är det inte i Sverige idag, skriver Klara Larsson, ordförande för SSU Kusten i Göteborg.

Vi pratar sällan om det vanligaste våldet i nära relationer – psykiskt våld är lika destruktivt och farligt som fysisk misshandel, ändå är det inte straffbart i Sverige.

När jag pratar om psykiskt våld menar jag inte konflikter, bråk eller de upp- och nedgångar många upplever i en relation. Jag pratar om upprepade gärningar som allvarligt skadar offrets självkänsla.

Psykisk misshandel är inte olagligt i Sverige. Jag hade ingen aning om detta förrän dagen då polisen berättade det för mig. Jag hade bevis för allt, till och med erkännanden, men för att misshandeln inte var fysisk gick det inte att döma honom. Enligt svensk lag hade han inte gjort något fel.

Trots upprepad nedbrytning, manipulering, isolering, förolämpning, verbal aggression, kontrollerande beteende och förödmjukelse kunde han inte dömas. Grov fridskränkning, olaga hot, ofredande och förolämpning är visserligen idag brottsliga handlingar. Men det krävs i praktiken oftast att offret även utsatts för fysiskt våld för att gärningspersonen ska bli åtalad.

Psykisk misshandel är den mest förbisedda och understuderade formen av misshandel, men ändå är det den vanligaste. Det är som att bli hjärntvättad, men inte vara medveten om det. Psykiskt våld kan leda till ångest, depression, PTSD eller ätstörningar – det kan sluta i självmord, eller lämna offer traumatiserade för livet.

Svenska lagar om olika brott som är psykisk misshandel är vaga och vilseledande. Även om ett offer vågar rapportera till polisen, leder det sällan till konsekvenser. Det är dessutom otroligt svårt att få besöksförbud i Sverige – offren får alltså bara skydd ifall de blivit sönderslagna.

Vad ska offer göra om de inte kan få hjälp att leva fritt utan att någon annan dikterar deras varje steg och rörelse? Om en person upprepat har utsatt en annan person i syfte att allvarligt skada personens självkänsla, bör personen straffas.

Liknande lagstiftningar finns redan i Danmark, Norge, Finland och Storbritannien. Lagstiftningen i Sverige bör förstärkas för att komma åt de som systematiskt trycker ner och kontrollerar andra.

Här i Sverige måste du vara täckt av blåmärken och blod för att bli tagen på allvar. Det måste förändras. Med psykisk misshandel infört i lagstiftningen tar Sverige ett steg på vägen mot ett mer jämställt samhälle.

Psykisk misshandel är inte bara en konflikt i en stormig relation. Det är lika allvarligt som fysisk misshandel, och borde vara ett brott.

Klara Larsson, ordförande för SSU Kusten i Göteborg

  • Klara Larsson Ordförande för SSU Kusten i Göteborg.

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.