Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

Snart är det 1 maj – dags för nästa stora rättvisekamp!

I en tid då unga människor söker sig högerut måste arbetarrörelsen ge tydliga svar på dagens orättvisor. Därför måste vi arbeta tillsammans med facket för sex timmars arbetsdag, skriver Tim Ahlqvist, socialdemokrat från Klippan.

Snart är det första maj. En dag då vi står sida vid sida i kampen om rättvisa för hela Sverige, och visar att vi har viljan att förändra och skapa en värdefull morgondag oavsett om det blåser höger- eller vänstervindar. Snart har halva 20-talet passerat och det är hög tid att ta nästa stora rättvisekamp – kampen för sex timmars arbetsdag.

Ökad sömnkvalitet, minskad sjukfrånvaro och mindre stress är bara några av de effekter som uppstått efter att man testat sex timmars arbetsdag. Det ger även ett utökat utrymme för utbildning och mer tid och energi att lägga på personlig utveckling. När färre arbetare, framförallt unga, ger sitt förtroende till socialdemokratin krävs det att vi löser de problem många står inför.

Nästan alla arbetare jag pratar med prioriterar tid och fritid över lön. Samma sak är även tydligt i Arbetets SIFO-undersökning Länk till annan webbplats.. Detta är inte särskilt konstigt när produktionen ökat under en längre tid samtidigt med att Sverige inte genomfört en arbetstidsförkortning sedan 40 timmars arbetsvecka infördes år 1973. För att arbetarrörelsen ska kunna säkra en tillväxt av unga krävs praktisk politik som skapar reell skillnad för människor.

Idag finns det en enorm skillnad i samhället när det gäller rätten till fritid. Enbart några få kan själv styra och ställa över den egna arbetstiden och fritiden, och vi är fast i ett ekorrhjul där vi springer och springer åtta timmar för att sedan inte ha någon ork till någonting när vi kommer hem på eftermiddagen.

Sex timmars arbetsdag är därför också i allra högsta grad en rättvisefråga. Om vi på riktigt tror på alla människors frihet måste sex timmars arbetsdag vara en central fråga för socialdemokratin.

Dålig kost och minskad fysisk rörelse har också blivit ett större problem. Minskad arbetstid skulle ge förutsättningarna att förändra detta då man inte bara får mer tid, utan även mer energi, utanför arbetet. Om denna samhällstrend förändras leder det både till minskade kostnader för sjukvården, en friskare befolkning och ett bättre genomfört arbete för individen.

Enligt Arbetets SIFO-undersökning Länk till annan webbplats.är det fler kvinnor än män som vill ha en arbetstidsförkortning. Det är inte så konstigt då det är fler kvinnor som tvingas jobba deltid, och fler kvinnor som blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och stress. Detta leder till en försämrad pension och en enorm försämring av den personliga friheten.

Det är också en anledning till den orättvisa ojämlikheten mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Det är klart att en arbetstidsförkortning inte kommer att räcka för att kvinnor ska ges möjligheten till ett friskt och bra arbetsliv, men införandet av sex timmars arbetsdag hade varit ett mycket viktigt steg på vägen.

Högern kommer såklart att kampanja för att arbetstidsförkortning innebär ekonomisk kris och otillräcklig välfärd. Men vi har visat flera gånger tidigare att så inte är fallet. Den ekonomiska tillväxten är generellt sett mycket god trots att vi inte arbetar tolv timmar om dagen sex dagar i veckan. De ekonomiska följderna av sex timmars arbetsdag är inte vad högern påstår.

Arbetarrörelsen måste höja fanorna och inse att arbetstidsförkortning är en kamp värd att vinna!

Tim Ahlqvist, socialdemokrat från Klippan

  • Tim Ahlqvist Socialdemokrat från Klippan

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.