Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

En svensk tiger... eller hur var det nu?

Vill man, som regeringen ofta lyfter fram, lösa segregationen och skapa integration, är angiveriplikt förödande. Vi måste göra starkt politiskt motstånd för att Sverige inte ska platsa på en framtida lista över angiverisamhällen, skriver Tim Ahlqvist, socialdemokrat från Klippan.

I takt med att samhället köper Sverigedemokraternas världsbild och samhällsanalys, höjer SD insatserna. För tio år sedan var deras främsta linje att kritisera invandringen, något många partier och politiker idag tagit efter. I modern tid har vi aldrig förr haft en så negativ debatt kring invandring, både från höger och vänster, som vi har idag. Därför måste Sverigedemokraterna höja ribban för att fortsatt vara det mest främlingsfientliga alternativet i Sveriges riksdag.

Att vilja utvisa papperslösa utan minsta tanke på vad som väntar i hemlandet är inget nytt, varken för SD eller högernationalismen i stort. Det som däremot är nytt i Sverige är Sverigedemokraternas djupt oroväckande politik gällande angiveri. Läkare ska tvingas angiva till polisen om de misstänker att en patient är papperslös. Lärare ska tvingas angiva om de misstänker att en elev är papperslös.

Misstron som skulle uppstå gentemot myndigheterna och välfärden skulle bli enorm och stora motsättningar skulle riva sönder Sverige om detta blir verklighet, något Tidö-partierna är mycket angelägna om –alla samarbetspartier har nämligen skrivit under avtalet. Min dröm är att bli lärare och få vara med och bilda framtidens generation. Ska det då vara straffbart för mig att stå upp för humanism och vara professionell i min roll som lärare? I så fall känns detta livsviktiga yrke med stor personalbrist mycket mindre lockande.

Redan för ett par år sedan gick Åkesson ut med förslaget att kriminalisera skyddandet av papperslösa och införa angiveriplikt för grannar som misstänker att detta förekommer. Mina tankar går direkt till Karin Boyes roman “Kallocain”, eller Orwells “1984”. Ett samhälle där ingen går säker från anklagelser, ett samhälle där man inte kan lita på någon, ett samhälle helt enligt högernationalismens principer.

När Åkesson i Aftonbladet får frågan gällande risken för ett angiverisamhälle menar han att han är “mer rädd för den rådande situationen idag”. Enligt Åkesson skadas alltså samhället mer av att ett fåtal människor gömmer flyktingar eller att människor får göra egna moraliska bedömningar av huruvida de vill anmäla detta eller inte, än av att människor ska tvingas angiva för att inte bli angivna. Exempel på historiska angiverisamhällen är DDR, Nazi-Tyskland och 70-talets Uruguay.

Vi måste göra starkt politiskt motstånd för att Sverige inte ska platsa i en framtida lista med exempel på angiverisamhällen!

Detta är inte bara en fråga om tryggheten för de som direkt drabbas av detta. Det är också en fråga om trygghet för hela samhället. Det finns ingen trygghet i rädslan över att veta mer än man borde, i misstron vi bygger gentemot varandra, eller i de enorma motsättningarna och grupperingarna som skapas människor emellan.

Vill man, som regeringen ofta lyfter fram, lösa segregationen och skapa integration, är angiveriplikt förödande. Uppenbarligen kommer personer inte vilja integreras om de per automatik är misstänkta av allmänheten. Det är också alldeles uppenbart att människor som redan är integrerade inte kommer våga riskera sin plats i samhället genom att “veta för mycket” och integrera andra.

Ett angiverisamhälle skulle innebära en enorm otrygghet och inskränkning av den personliga friheten. Att ett helt samhälle lever i en rädsla över att bli angivna, att veta mer än vad som är tillåtet eller misstänkliggöra alla som inte lever exakt som en själv gynnar ingen. Det är inte en rättsform som platsar i en modern demokrati.

Jag menar inte att det nödvändigtvis är fel att anmäla om man misstänker att någon är i Sverige illegalt. Det jag menar är dock att detta måste vara något varje individ ska få ta ställning till. Det är ett grundläggande moraliskt ställningstagande som politiker inte bör ta åt oss. Det är bara i totalitära och antidemokratiska stater den typen av politik tillåts existera. Låt inte Sverige bli en av dem.

Tim Ahlqvist, socialdemokrat från Klippan

  • Tim Ahlqvist Socialdemokrat från Klippan

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.