Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

Nej till EU-Försvar, ja till Nato

Vi måste våga drömma stort och komma med idéer som inte tas upp i samhällsdebatten, men att driva på för ett orealistiskt alternativ till Nato gynnar inte SSU, skriver Elliot Norberg, vice ordförande och Caisa Johansson, ordförande för SSU Västernorrland.

Sveriges Natomedlemskap är en fråga som av förklarliga skäl delar arbetarrörelsen. SSU och Socialdemokraterna har länge stått bergfasta mot ett medlemskap. Men efter Putins anfallskrig mot Ukraina tog partiet en nödvändig men för många obekväm vändning.

S valde alternativet som garanterar svensk säkerhet och solidaritet med västvärldens länder. SSU är dock fortsatt skeptiska till medlemskapet och försöker komma på egna alternativ för svensk säkerhet, såsom ett utökat försvarssamarbete inom EU.

EU:s solidaritetsklausul som finns just nu är otydlig och garanterar inte att Sverige kommer få stöd av resterande EU-länder vid en konflikt. När det kommer till svensk säkerhet räcker det inte att hoppas på att vi kommer få stöd. Vi behöver en garant för säkerhet, något ett EU-försvarssamarbete med största sannolikhet aldrig kommer kunna ge.

Problemet med förslaget om ett utökat EU-försvarssamarbete, som kommit upp både i förslag till handlingsprogram inför kongressen och i omröstningar på SSU+, är att det inte är förankrat i verkligheten. Av EU:s 27 medlemsländer är 22 länder medlemmar i Nato. Att bygga upp ett eget försvarssamarbete vid sidan av Nato skulle vara mycket svårt, med tanke på att den överväldigande majoriteten av länderna redan är med i försvarsalliansen Nato.

Vi har fått höra folk argumentera för att EU-försvaret alternativt skulle kunna vara ett komplement till Nato. Det vill säga, ifall vi skulle vilja lämna Nato på grund av att vi är missnöjda med organisationen eller USA som har en ledande ställning inom Nato.

Men då kommer först frågan, varför skulle Nato acceptera att vi går med i försvarsalliansen och garanterar att vara deras allierade, samtidigt som vi bygger upp ett reservsystem ifall vi vill lämna?

För det andra så glöms det alltför ofta bort i debatten att Nato är en försvarsallians. Alla 31 Nato-medlemsländer måste vara överens om en insats, och länderna bestämmer själva vilket stöd de vill bidra med i en eventuell konflikt. Endast vid oprovocerade attacker förpliktigar vi oss att hjälpa till.

Vi delar Socialdemokraternas och majoriteten av riksdagspartiernas åsikt om att ett Nato-medlemskap är den bästa garanten för svensk säkerhet. Samtidigt respekterar vi helt att det är många som helst ser att Sverige fortsätter med sin tradition av alliansfrihet. Men det vi verkligen inte vill se, är att SSU blundar för verkligheten.

Caisa Johansson, ordförande för SSU Västernorrland
Elliot Norberg, vice ordförande för SSU Västernorrland

  • Caisa Johansson Ordförande för SSU Västernorrland
  • Elliot Norberg Vice ordförande för SSU Västernorrland

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.