Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Slopa vegonormen, det är dags att äta insekter

Genom att införa en insektsnorm istället för vegetarisk norm skulle SSU kunna inspirera andra att äta hållbart för framtiden, skriver Edvin Österberg Hadziavdic, medlem i SSU Borås.

SSU har möjlighet att vara föregångare i hållbarhetsfrågor. Därför måste vi överväga att börja äta insekter på våra evenemang och aktiviteter.

Insekter kräver betydligt mindre resurser i form av vatten, mark och foder jämfört med traditionellt uppfödda djur. Dessutom producerar insekter låga utsläpp av växthusgaser, vilket är av avgörande betydelse i kampen mot klimatförändringarna. Forskning från SLU Länk till annan webbplats.och Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.bekräftar insekters potential som en hållbar livsmedelskälla, vilket gör dem till en stark kandidat för SSU:s normativa matvanor. Insekter utgör också en effektiv proteinkälla för jordens växande befolkning. 

När jordens resurser blir allt mer begränsade behöver vi ompröva våra matvanor och finna hållbara alternativ. Traditionella matproduktionssystem är inte bara resurskrävande utan bidrar också till avskogning och ökad klimatpåverkan. Insekter kan erbjuda en hållbar lösning genom att tillhandahålla högkvalitativt protein utan att belasta miljön på samma sätt.

Förändringen mot en insektsnorm skulle inte bara vara en symbolisk handling, utan även en konkret åtgärd för att minska det ekologiska fotavtrycket. 

Insekter som livsmedel erbjuder en hållbar väg framåt för vår planet, och det är dags att omfamna denna möjlighet till förändring. Som ungdomsförbund har SSU makten att vara förebilder för unga generationer och inspirera till förändring. Genom att ta detta steg kan vi på ett konkret sätt visa hur vi tar ansvar för planetens framtid och främjar en hållbar värld.

SSU:s övergång till en insektsnorm kommer dessutom inte bara att påverka vår egen organisation, för genom att visa att hållbarhet och klimatmedvetenhet inte bara är tomma ord utan också verkliga åtgärder, kan vi inspirera andra organisationer att också gå över till att äta insekter. Tillsammans kan vi säkerställa att kommande generationer får en planet som går att leva på.

Låt oss tillsammans ta steget mot en mer hållbar framtid och visa vägen för andra att följa. Insekter är framtiden, och genom en insektsnorm kan vi göra skillnad – för vår planet, för vår hälsa och för kommande generationer.

Låt SSU visa att hållbarhet är mer än bara ett ord – utan också handling som formar vår framtid.

Edvin Österberg Hadziavdic, medlem i SSU Borås

  • Edvin Österberg Hadziavdic Medlem i SSU Borås

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.