Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

Har transvården någonsin varit bra?

När förfrågningar om könsbekräftande vård för ungdomar har ökat med 1,500% behöver vi mer resurser till transvården, inte mindre, skriver Lukas Östlundh, internationell ledare för SSU Örebro län.

Jag är definitivt inte den sortens person som vanligtvis skriver om den här sortens orättvisor. Cis-män med utrikes bakgrund pratar oftast inte om HBTQI+ frågor. Transvård är en fråga som på inget sätt personligen rör mig, men ett rättvisare samhälle kräver att vi alla slåss för rättigheter för alla, inte bara de som rör oss eller dem vi älskar.

År 1972 var Sverige det första landet i världen där lagen tillät medborgare ändra sitt kön. År 2022 gick Sverige emot den internationella standarden för transvård som satts av World Professional Association of Transgender Health och avskaffade nästan alla former av könsbekräftande vård för personer under 18. Vad hände?

Kvaliteten och tillgången till transvård i Sverige har alltid varit problematisk, speciellt när den ska ges till ungdomar som inte anses vara mogna nog att ifrågasätta något så fundamentalt som sina kön. Även om forskning visar att barn under 14 som ifrågasätter sitt kön kan ångra sig och istället identifiera sig som någon annan sorts HBTQI+-person, har könsbekräftande vård till barn och speciellt tonåringar bevisats vara ett mycket effektivt sätt att hantera deras könsdysfori.

Trots högerpopulistisk medias hysteri kring frågan, finns det nästan ingen som seriöst förespråkar könsbekräftande operationer på barn i Sverige. Innan avskaffandet fanns det ett brett urval av lågriskabla men mycket effektiva former av könsbekräftande vård till alla under 18, till exempel pubertetsdämpare.

Könsbekräftande operationer på vuxna är såklart inte helt riskfria, men studier har visat att det finns en högre grad av ånger hos de som får kosmetiska näsoperationer än hos de som får könsbekräftande operationer. När förfrågningar om könsbekräftande vård för ungdomar har ökat med 1,500% i Sverige behöver vi mer resurser till transvården, inte mindre. God och snabb tillgång till könsbekräftande vård i hela Sverige räddar liv.

Historiskt sett har SSU alltid visat ett starkt stöd för trans- och HBTQI+ personer, och vi som organisation kan aldrig ge upp kampen för HBTQI+ personers rätt till existens. Trots alla vackra ord som har talats och skrivits, trots den stolthet vi alla har kämpat för att uttrycka – sekunden vi tar vår kamp för givet är den död. Vår regering har kränkt tusentals av våra unga kamraters mänskliga rättigheter och vi måste göra någonting åt det. Så simpelt är det.

Som sagt, ett rättvisare samhälle för alla kräver att vi alla slåss för rättigheter för alla. Så gör din plikt och stå upp för någon annans.

Lukas Östlundh, internationell ledare för SSU Örebro län

  • Lukas Östlundh Internationell ledare för SSU Örebro län

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.