Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

Vi behöver en gemensam plan för integrationen

Oppositionen har mycket att vinna på en gemensam plan för ett bättre och mer inkluderande integrationsarbete, med förslag som både S, V, MP och C kan ställa sig bakom, skriver Gabriel Nylander, medlem i SSU Stockholm.

Den svenska högern verkar tro att minskad invandring på egen hand kommer att lösa segregationen. I själva verket ligger grundproblemet i hur Sverige har hanterat integrationen, där både politiker till höger och vänster har saker att vara självkritiska över. Oppositionen bör, innan nästa val, presentera någon slags gemensam konstruktion för en långsiktig integrationsplan som är möjlig och rimlig.

För det första krävs stora satsningar på kultur- och fritidsverksamheter i utsatta områden. Ett konkret exempel är att göra kulturskolan avgiftsfri, samt att erbjuda ”prova-på dagar” med fri entré för barn och unga. Över lag behöver det etableras fler fritidsgårdar i Sverige. Eftersom dagens skolsystem inte främjar en integrerad utbildningsmiljö, krävs en ny plats för unga människor att mötas. Möta andra unga från andra bakgrunder med egna perspektiv på livet. Fritidsverksamheter, såsom fritidsgårdar och kulturskolan, måste utökas.

För det andra behöver samhällskunskapsundervisningen för nyanlända grundskoleelever spela en större roll. En idé kan vara att upprätta ett ämne likt svenska som andraspråk, fast för samhällsvetenskapliga ämnen – en slags samhällskunskap anpassad för nyanlända elever. Idag händer det att undervisningen bortom svenska som andraspråk blir bristfällig och att eleverna halkar efter under hela skoltiden. Detta bidrar till att unga söker sig till andra miljöer, eftersom undervisningen inte når dem.

Sist men inte minst bör oppositionen kunna enas om en större satsning på socialtjänsten. Höjda löner inom branschen och ökad finansiering måste ske. Det är bra att satsa på polisen och rättsväsendet, naturligtvis. Men det är en förenklad syn på integration att tro att polisen ska prioriteras över socialtjänsten. Det är två bitar av samma kaka. Idag är det många nyanlända som känner stor misstro mot socialtjänsten. Därför bör finansieringen inte bara gå till socialtjänstens verksamhet, utan också till informationskampanjer med syftet att vända opinionen kring socialtjänstens jobb i samhället.

Det finns självfallet många fler förslag som oppositionen kan enas om i förhandlingar. Oppositionen har i vart fall mycket att vinna på en gemensam plan med konkreta förslag som både S, V, MP och C kan ställa sig bakom, för att påbörja ett bättre och mer inkluderande integrationsarbete än vår nuvarande regerings småsinnade politik.

Gabriel Nylander, medlem i SSU Stockholm

  • Gabriel Nylander Socialdemokratisk aktivist

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.