Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

Inte en till får
mista livet på sin arbetsplats

Ingen familj ska behöva sörja förlusten av en älskad på grund av bristande säkerhet på arbetsplatsen. Det är dags att se till att alla kan känna sig trygga på sin arbetsplats, skriver Ghodratullah Sadoughi, ordförande för SSU Jönköpings Län.

Ingen borde mista livet på sin arbetsplats. Det är en grundläggande princip som inte bara är en moralisk skyldighet utan också en lagstadgad rättighet.

Tyvärr ser vi alltför ofta tragedier inträffa på arbetsplatser runt om i landet. Totalt har det än så länge förekommit 43 dödsfall under 2023. Det är hög tid att arbetsgivarna tar sitt ansvar på allvar och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Människor tillbringar en betydande del av sina liv på arbetsplatsen. Det är en plats där ansträngning och engagemang riktas mot att uppnå mål och bidra till samhället. Därför är det orimligt och oacceptabelt att någon ska förlora sitt liv i en sådan miljö.

Det vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren att skapa och upprätthålla en säker arbetsmiljö. Det handlar inte bara om att följa lagar och förordningar, utan också om att ta proaktiva steg för att identifiera risker och eliminera faror. Det innebär att investera i rätt utbildning, utrustning och säkerhetsåtgärder för att minimera risken för olyckor och skador.

För många familjer är förlusten av en älskad på grund av en arbetsplatsolycka förödande och livsändrande. Därför måste arbetsgivarna ta ett kollektivt steg framåt och förbinda sig till att ingen anställd ska riskera sitt liv genom att gå till jobbet. Det är inte bara en moralisk skyldighet utan också en investering i ett hållbart och ansvarsfullt företagsklimat.

Låt oss kräva att arbetsgivarna agerar nu. Ingen familj ska behöva sörja förlusten av en älskad på grund av bristande säkerhetsåtgärder. Vi måste insistera på att säkerhet på arbetsplatsen är en prioritet och att nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda arbetstagare och förhindra tragedier. Det är dags att göra arbetsplatsen till en plats där alla individer kan känna sig trygga och säkra med vetskap om att deras liv är av yttersta värde.

Med gemensamt engagemang och påtryckningar kan vi skapa förändringar och säkerställa att inget liv går förlorat på en arbetsplats. Det är en rättighet som måste försvaras och skyddas till varje pris.

Ghodratullah Sadoughi,
ordförande för SSU Jönköpings Län

  • Ghodratullah Sadoughi Ordförande för SSU Jönköpings Län

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.