Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

Malmö visar att Sveriges problem går att lösa

I den mörka tid vi lever i nu, där mycket verkar hopplöst, finns det ett ljus. Det ljuset stavas Malmö. Malmö har visat att politik som är långsiktig är bättre än att lappa och laga på kort sikt, skriver Otto Spissky, kassör för SSU Skåne.

Nu mer än någonsin behöver vi målmedvetna, konkreta och långsiktiga lösningar. Malmö har lyckats vända trenden, nu är det dags för resten av landet att ta efter och dags för oss socialdemokrater att lyfta det.

2023 är på väg att bli ännu ett år som kan kallas det värsta. Sprängningar, skjutningar och kallblodiga mord har blivit vardag – en notis man bara sveper bort med en stillsam suck. Förtroendet för polisens förmåga att lösa problemet är så lågt som 25% enligt SVT:s senaste undersökning. Många känner hopplöshet och framtidstron minskar. Kommer det ens vara möjligt att få bukt med denna skrämmande trend? Svaret är att det går, med rätt politik och ett långsiktigt tänk.

Många malmöbor såg med egna ögon, till skillnad från statsministern, utvecklingen komma tidigt. Under åren innan 2017 ökade antalet sprängningar och skjutningar exponentiellt och det var tydligt att staden var trasig, att segregationen hade tagit över och att det folkliga missnöjet var utbrett.

Arbetslösheten var högre än landets genomsnitt och elevers skolresultat låg i botten. 2017 nåddes den dystra toppen, då inträffade 65 skjutningar och 58 sprängningar bara i Malmö. Staden målades upp som ett skräckexempel i media, inte minst av högern. Denna mediebild är idag förlegad. Malmö har naturligtvis fortfarande stora utmaningar, men staden har också visat att det faktiskt går att vända utvecklingen.

Vad har hänt sedan 2017 då? I flera år, även innan 2017, har det socialdemokratiskt ledda Malmö tagit målmedvetna steg för att vända utvecklingen. Stadens kommunala skolor har renoverats och nya har byggts. Kommunen, polisen och andra organisationer har blivit bättre på att bygga upp relationer och förtroende i tidigare bortglömda och socialt utsatta områden.

Kollektivtrafiken har utvecklats med inköp av nya bussar och etablering av expressbusslinjer som har gjort att Sveriges lilla storstad känns ännu mindre. Arbetslösheten har sjunkit och skolresultaten har ökat. Dessutom har kommunen och polisen med hjälp av utländsk expertis arbetat förebyggande och med avhopparverksamhet under parollen “Sluta skjut”. Polisen fick också större befogenheter i och med den särskilda polisinsatsen Operation Rimfrost.

Allt detta har gett tydliga resultat. Sedan 2017 har antalet skjutningar och sprängningar minskat rejält i Malmö. Förra året hade antalet skjutningar i Malmö minskat med 37 och antalet sprängningar med 50 jämfört med 2017. Detta är inget annat än en stor socialdemokratisk framgång. Malmö har visat att politik som är långsiktig är bättre än att lappa och laga på kort sikt. Något som också varit extra tydligt är styrkan i att både stärka det förebyggande arbetet och polisens arbete.

I den mörka tid vi lever i nu, där mycket verkar hopplöst, finns det ett ljus. Det ljuset stavas Malmö. Det är på hög tid att den socialdemokratiska rörelsen inser att vi måste lyfta dessa exempel och visa Sveriges befolkning att det finns hopp om en bättre framtid. Jag är inte religiös, men för guds skull partivänner och SSU:are, sprid ordet om framgångssagan Malmö!

Otto Spissky, kassör för SSU Skåne

  • Otto Spissky Kassör för SSU Skåne

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.