Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock & privat

Foto: Shutterstock & privat

Medelinkomsttagare måste förstå att S-politik gynnar dem

Vi måste göra det tydligt för väljarna att de förmögenheter vi riktar in oss på oftast kommer från arv och lyckosamma omständigheter, inte från förvärvsarbete eller småföretagande, skriver Lovisa Rydh, vice ordförande för LO-SSU Göteborg.

I Sverige har det länge funnits en tradition av att diskutera skattepolitikens inriktning, särskilt vad gäller höginkomsttagare och förmögna. SSU:s senaste politiska program innehåller ordentliga tag mot de skenande ekonomiska klyftorna. Bland annat ökad beskattning av de mest välbärgade individerna, som länge betalat en lägre andel av sin inkomst i skatt än medelinkomsttagare.

Vår främsta väljarbas är, och ska såklart fortsätta vara, arbetare. Men vi socialdemokrater bör överväga att föra en mer övertygande dialog med medelinkomsttagare, en grupp som ibland felaktigt tror att de skulle missgynnas av en skiftning i skattesystemet. Vår avsikt är inte att konfiskera medelinkomsttagares inkomster. Istället strävar vi efter att återfördela resurser från de mest förmögna, likt en modern Robin Hood.

Vi behöver förtydliga att det existerar en likviditetselit för vår potentiella väljarbas, för annars skrämmer vi bort medel- och höginkomsttagare. Vi behöver adressera missuppfattningen bland vissa väljare, särskilt de med månatliga inkomster omkring den tidigare värnskattens gräns. De måste förstå att vår politik inte handlar om att begränsa deras tillgångar, utan att även de skulle dra nytta av en mer jämlik fördelning av samhällets resurser och en rättvisare ekonomi.

Miljardärerna, å andra sidan, är inte vår primära målgrupp. Det är osannolikt att de skulle byta politisk hemvist från Moderaterna till Socialdemokraterna enbart på grund av skattepolitiken. I stället bör vi koncentrera oss på att få de som äger små och medelstora företag att förstå att även de skulle dra fördel av en skatteskiftning som främjar ekonomisk inkludering och social rättvisa.

Den ekonomiska segregationen är boven bakom många samhällspolitiska problem. En förmögenhetsskatt skulle kunna finansiera bostadsbygge för att gynna de socioekonomiska förutsättningarna. En arvsskatt skulle kunna finansiera insatser mot våldsvågen.

Vi måste understryka att vårt syfte inte är att hämma företagsamheten. Förmögenheterna vi riktar in oss på är ofta baserade på arv och lyckosamma omständigheter. Likviditet som historiskt sett aldrig i lika hög grad bidragit till välfärdens utveckling som vanliga beskattade medelinkomster.

Vårt mål är att öka förståelsen bland väljarkåren för Sveriges extremt snedvridna förmögenhetsskillnader. Partipolitisk retorik anpassad efter de allra rikaste i samhället är fel fokus. Trots deras stora förmögenheter är denna grupp inte tillräckligt många väljare. Oavsett om de rika röstar på oss eller inte, är det solidarisk fördelning som ska vara vår huvudsakliga drivkraft –att ta från de rika och ge till samhället i stort, för att främja social rättvisa och ekonomisk inkludering.

Socialdemokraterna skulle vinna på att föra, samt tydligare kommunicera ut, politik som gynnar alla i samhället och skapar mer jämlika ekonomiska förutsättningar.

Lovisa Rydh, vice ordförande för LO-SSU Göteborg

  • Lovisa Rydh Vice ordförande för LO-SSU Göteborg

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.